Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

  • Paġna ewlenija
  • ...
  • Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri - Franza


SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Franza

Liġi tal-Familja - kwistjonijiet Matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabilità tal-ġenituri


L-Artikolu 67 (a)

L-Artikolu 67 (b)

L-Artikolu 67 (c)

L-Artikoli 21 u 29

L-Artikolu 33

L-Artikolu 34

L-Artikolu 67 (a)

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.

L-ismijiet, l-indirizzi u l-mezzi ta’ komunikazzjoni għall-awtoritajiet ċentrali maħluqa skont l-Artikolu 53:

Ġew maħluqa żewġ awtoritajiet ċentrali.

1. Għar-regolament kollu, bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 56 (residenza ta’ minuri fi Stat Membru ieħor)

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Indirizz tal-uffiċċji:

5, boulevard de la Madeleine Paris 1er

Telefon:       + 33 1 44 77 61 05

Faks:        +33 1 44 77 61 22

Indirizz elettroniku:  Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaentraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Għall-applikazzjoni tal-Artikolu 56 (residenza ta’ minuri fi Stat Membru ieħor)

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau des affaires judiciaires et de la législation

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Indirizz tal-uffiċċji: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Telefon:       +33 (01) 44 77 69 02

Faks:        +33(01) 44 77 25 78

Indirizz elettroniku:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidapole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

L-Artikolu 67 (b)

Il-lingwi aċċettati għall-komunikazzjonijiet mal-awtoritajiet ċentrali skont l-Artikolu 57(2): il-Franċiż, l-Ingliż.

L-Artikolu 67 (c)

Il-lingwi aċċettati għaċ-ċertifikat li jikkonċerna d-dritt ta' aċċess u ċ-ċertifikat li jikkonċerna r-ritorn tat-tfal skont l-Artikolu 45(2): il-Franċiż, l-Ingliż.

L-Artikoli 21 u 29

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.

Ir-rikorsi previsti fl-Artikoli 21 u 29 għandhom ikunu ppreżentati fil-qrati li ġejjin:

- fi Franza, lill-Président du Tribunal de grande instance (President tal-Qorti Reġjonali),

L-Artikolu 33

L-appell previst fl-Artikolu 33 għandu jkun ippreżentat fil-qrati li ġejjin:

- fi Franza, fil-Cour d'appel (Qorti tal-Appell).

L-Artikolu 34

Id-deċiżjoni dwar l-appelli prevista fl-Artikolu 34 tista’ tiġi kkontestata biss:

- fi Franza, b’pourvoi en cassation (appell fuq punt tad-dritt fil-Qorti tal-Kassazzjoni).


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 03/09/2020