Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

  • Начало
  • ...
  • Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Хърватия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Хърватия

Семейно право — брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


Член 67 (а)

Член 67 (б)

Член 67 (в)

Членове 21 и 29

Член 33

Член 34

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация на централните органи, определени съгласно член 53:

Министерство на демографията, семейството, младежта и социалната политика (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Уебсайт: http://www.mdomsp.hr/

Ел. поща: ministarstvo@mdomsp.hr

Тел.: +385 1 555 7111

Факс: +385 1 555 7222

Член 67 (б)

Езици, които се приемат за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2:

а) за комуникация с централните органи — хърватски или английски език;

б) за молби — хърватски език.

Член 67 (в)

Езици, които се приемат за удостоверения за право на лични отношения с дете съгласно член 45, параграф 2:

хърватски език.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 трябва да се подават до следните съдилища:

Компетентни да получават и да се произнасят по молби за декларация за изпълняемост са общинските съдилища (općinski sudovi).

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 33

Жалбите по член 33 трябва да се подават до следните съдилища:

Жалбите се подават до второинстанционния съд (županijski sudovi — окръжен съд) чрез първоинстанционния съд, постановил решението (općinski sudovi — общински съд).

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 34

Жалби по член 34:

Съдебното решение, постановено по жалба, може да се обжалва от една от страните чрез подаване на молба за повторно разглеждане (членове 421—428 от Гражданско-процесуалния закон). Молбата за повторно разглеждане трябва да се подаде в съда, постановил съдебното решение на първа инстанция (общинския съд).

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 14/12/2020