Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 2201/2003

Opće informacije

Uredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/200

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije, osim u Danskoj.

Sudska odluka donesena u državi članici priznaje se u drugim državama članicama bez potrebe za bilo kakvim posebnim postupkom.

Sudska odluka donesena i izvršiva u državi članici provodi se u drugoj državi članici ako je, na zahtjev bilo koje zainteresirane strane, u njoj proglašena izvršivom. Zahtjev za izdavanje potvrde izvršivosti podnosi se sudu koji je naveden kao Sud kojem se podnosi zahtjev za priznavanje/izvršivost. Pravni lijek protiv odluke o zahtjevu za izdavanje potvrde izvršivosti ulaže se pred sudom s popisa Sud za žalbu na odluku o priznavanju/izvršivosti.

Sudske odluke o pravu na kontakt i o predaji djeteta priznate su i izvršive u drugim državama članicama, ako je o tome priložena potvrda, bez potrebe za potvrdom izvršivosti.

Uredbom su predviđena četiri standardna obrasca.

Svaka država članica određuje barem jedno središnje tijelo za pomoć pri primjeni te Uredbe.

Europski portal e-pravosuđe sadržava informacije o primjeni te Uredbe i alat za ispunjavanje obrazaca prilagođen korisnicima.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Druge poveznice

Praktični priručnik za primjenu Uredbe Bruxelles II.a (2014)  PDF (1055 Kb) hr

ARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Obiteljsko pravo — Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


*obvezan unos
Posljednji put ažurirano: 21/03/2022

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.