Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 2201/2003


Opće informacije

Poveznica se otvara u novom prozoruUredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/200

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije, osim u Danskoj.

Sudska odluka donesena u državi članici priznaje se u drugim državama članicama bez potrebe za bilo kakvim posebnim postupkom.

Sudska odluka donesena i izvršiva u državi članici provodi se u drugoj državi članici ako je, na zahtjev bilo koje zainteresirane strane, u njoj proglašena izvršivom. Zahtjev za izdavanje potvrde izvršivosti podnosi se sudu koji je naveden kao Sud kojem se podnosi zahtjev za priznavanje/izvršivost. Pravni lijek protiv odluke o zahtjevu za izdavanje potvrde izvršivosti ulaže se pred sudom s popisa Sud za žalbu na odluku o priznavanju/izvršivosti.

Sudske odluke o pravu na kontakt i o predaji djeteta priznate su i izvršive u drugim državama članicama, ako je o tome priložena potvrda, bez potrebe za potvrdom izvršivosti.

Uredbom su predviđena četiri standardna obrasca.

Svaka država članica određuje barem jedno središnje tijelo za pomoć pri primjeni te Uredbe.

Europski portal e-pravosuđe sadržava informacije o primjeni te Uredbe i alat za ispunjavanje obrazaca prilagođen korisnicima.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Obiteljsko pravo — bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 06/10/2020