Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Ουγγαρία


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ουγγαρία

Οικογενειακό δίκαιο - γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας


Άρθρο 67 (α)

Άρθρο 67 (β)

Άρθρο 67 (γ)

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 67 (α)

Μπορείτε να βρείτε τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τους τρόπους επικοινωνίας για τις κεντρικές αρχές που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 53 με το εργαλείο αναζήτησης στην κορυφή της σελίδας.

Άρθρο 67 (β)

Οι γλώσσες οι οποίες γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 είναι τα ουγγρικά, τα αγγλικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά.

Άρθρο 67 (γ)

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2 είναι τα ουγγρικά, τα αγγλικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά.

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Τα δικαστήρια στα οποία μπορείτε να υποβάλλετε τις αιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 21 και 29 είναι τα εξής:

– Στην Ουγγαρία, το τοπικό δικαστήριο της έδρας του αρμόδιου περιφερειακού δικαστηρίου (törvényszék székhelyén működő járásbíróság), και στη Βουδαπέστη το κεντρικό πρωτοβάθμιο δικαστήριο της Βούδας (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Άρθρο 33

Τα δικαστήρια στα οποία μπορούν να ασκηθούν οι προσφυγές που αναφέρονται στο άρθρο 33 είναι τα ακόλουθα:

– στην Ουγγαρία τα περιφερειακά δικαστήρια (törvényszék), στη Βουδαπέστη το περιφερειακό δικαστήριο της περιφέρειας Βουδαπέστης (Fővárosi Törvényszék).

Άρθρο 34

Η απόφαση που εκδίδεται για την προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 34 μπορεί να προσβληθεί μόνο:

– στην Ουγγαρία: με αίτηση επανεξέτασης (felülvizsgálati kérelem).


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/10/2017