Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

  • Strona główna
  • ...
  • Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej - Węgry


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Węgry

Prawo rodzinne – sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej


Art. 67 (a)

Art. 67 (b)

Art. 67 (c)

Art. 21 i 29

Art. 33

Art. 34

Art. 67 (a)

Nazwy, adresy oraz środki komunikacji organów centralnych wskazanych na podstawie art. 53 można znaleźć za pomocą wyszukiwarki dostępnej na górze strony.

Art. 67 (b)

Na podstawie art. 57 ust. 2 na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi akceptowane są następujące języki: węgierski, angielski, niemiecki i francuski.

Art. 67 (c)

Językami akceptowanymi na potrzeby świadectw dotyczących prawa do kontaktów z dzieckiem oraz powrotu dziecka na podstawie art. 45 ust. 2 są: węgierski, angielski, niemiecki i francuski.

Art. 21 i 29

Sądami, do których można wnieść wnioski, o których mowa w art. 21 i 29, są:

– na Węgrzech, sąd rejonowy działający przy siedzibie właściwego sądu okręgowego (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) oraz, w Budapeszcie, Centralny Sąd Rejonowy w Budzie (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Art. 33

Sądami, do których można wnieść środki zaskarżenia, o których mowa w art. 33, są:

– na Węgrzech, sądy okręgowe (törvényszék) oraz, w Budapeszcie, Sąd Okręgowy dla m.st. Budapesztu (Fővárosi Törvényszék).

Art. 34

Od orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia na podstawie art. 34 przysługuje jedynie:

— na Węgrzech: skarga kasacyjna (felülvizsgálati kérelem).

 

Ta strona jest częścią portalu Link otworzy się w nowym oknieTwoja Europa.

Państwa Link otworzy się w nowym oknieopinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 14/12/2020