Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Italien


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Italien

Familieret - ægteskabsanliggender og forældreansvar


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler

Den centrale myndighed for hele Italien er
"il Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità"

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Tlf.:         +39 06 68188326, 06 68188331, 06 68188335

Fax:                 +39 06 68808085

E-mail: Link åbner i nyt vindueautoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Artikel 67 (b)

Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: italiensk, engelsk, fransk.

Artikel 67 (c)

For en erklæring om samværsret og tilbagegivelse af barnet – artikel 45, stk. 2: italiensk, engelsk, fransk.

Artikel 21 og 29

De anmodninger, der er omhandlet i artikel 21 og 29, bør indgives til følgende retter:

i Italien, "Corte d'appello"

Artikel 33

En afgørelse kan appelleres efter artikel 33 til følgende retter:

i Italien "Corte d'appello"

Artikel 34

Afgørelser i appelsager efter artikel 34 kan kun anfægtes:

i Italien ved appel vedrørende et retligt spørgsmål (cassazione).

 

Denne webside er en del af Link åbner i nyt vindueDit Europa.

Vi vil gerne have din Link åbner i nyt vinduefeedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 12/01/2021