Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Itālija


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Itālija

Ģimenes tiesības - laulības lietas un vecāku atbildība


67. pants (a)

67. pants (b)

67. pants (c)

21. un 29. pants

33. pants

34. pants

67. pants (a)

Saskaņā ar 53. pantu noteiktās centrālās iestādes nosaukums, adrese un saziņas veids:

Centrālā iestāde visā Itālijā ir
il Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Tālrunis: +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Fakss: +39 06 68808085

E-pasts: Saite atveras jaunā logāautoritacentrali.dgmc@giustizia.it

67. pants (b)

Saziņai ar centrālo iestādi saskaņā ar 57. panta 2. punktu var izmantot šādas valodas: itāļu, angļu, franču.

67. pants (c)

Apliecinājumam par tiesībām uz saskarsmi ar bērnu un bērna atpakaļatdošanu — 45. panta 2. punkts: itāļu, angļu, franču.

21. un 29. pants

21. un 29. pantā paredzētie pieteikumi jāiesniedz šādās tiesās:

Itālijā, apelācijas tiesā (corte d'appello)

33. pants

33. pantā paredzētie pārsūdzības pieteikumi jāiesniedz šādās tiesās:

Itālijā, apelācijas tiesā (corte d'appello)

34. pants

34. pantā paredzētās pārsūdzības var iesniegt tikai:

Itālijā, iesniedzot pārsūdzību par tiesību jautājumiem (cassazione).


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 03/01/2020