Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

  • Domov
  • ...
  • Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo - Luksemburg


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Luksemburg

Družinsko pravo – zakonski spori in starševska skrb


Člen 67 (a)

Člen 67 (b)

Člen 67 (c)

Člena 21 in 29

Člen 33

Člen 34

Člen 67 (a)

Imena, naslovi in sredstva komunikacije osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:

Vrhovno državno tožilstvo pri vrhovnem sodišču (Parquet général près la Cour Supérieure de Justice)

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon:       +352 475981/336

Telefaks:        +352 470550

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuparquet.general@justice.etat.lu

Člen 67 (b)

Jeziki, ki jih v skladu s členom 57(2) sprejemajo osrednji organi: francoščina, angleščina in nemščina.

Člen 67 (c)

Jeziki, sprejemljivi za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in potrdilo o vrnitvi otroka v skladu s členom 45(2): francoščina, angleščina in nemščina.

Člena 21 in 29

Sodišča, pri katerih se vložijo zahteve iz členov 21 in 29:

– v Luksemburgu: predsednik okrožnega sodišča (Tribunal d'arrondissement).

Člen 33

Sodišča, pri katerih se vložijo pravna sredstva iz člena 33:

– v Luksemburgu: pritožbeno sodišče (Cour d’appel).

Člen 34

Kot je določeno v členu 34, se lahko odločitev v zvezi s pravnim sredstvom izpodbija samo:

– v Luksemburgu: v kasacijskem postopku (pourvoi en cassation).


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 08/07/2019