Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Malta


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Malta

Familieret - ægteskabsanliggender og forældreansvar


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne, adresser og kontaktoplysninger på de i artikel 53 omhandlede centralmyndigheder:

Direktøren

Department for Social Welfare Standards

Ministry for the Family and Social Solidarity

Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera — Malta

Tlf.: +356 21 441311/ 21480130

Fax: +356 21 490468

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres ved kommunikation med centralmyndighederne, jf. artikel 57, stk. 2: Maltesisk og engelsk.

Artikel 67 (c)

For så vidt angår attesten vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn som omhandlet i artikel 45, stk. 2: Maltesisk og engelsk.

Artikel 21 og 29

Anmodninger som omhandlet i artiklerne 21 og 29 fremsættes over for følgende retter:

På Malta: civilretten (familiesektionen). På Gozo: domstolen (Gozo) (familiesektionen) (første instans).

Artikel 33

Appelsager som omhandlet i artikel 33 behandles af følgende retter:

— på Malta og Gozo, Appelretten (Qorti tal-Appell) i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat for appelsager i retsplejeloven (Kodiċi tal-Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili) — kap. 12.

Artikel 34

Der er efter maltesisk lovgivning ikke adgang til at føre appelsager som omhandlet i forordningens artikel 34.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 05/05/2017