Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat - Malta


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Malta

Perheoikeus – avioliittoasiat ja vanhempainvastuuta koskevat asiat


67 artiklan a alakohta

67 artiklan b alakohta

67 artiklan c alakohta

21 ja 29 artikla

33 artikla

34 artikla

67 artiklan a alakohta

Asetuksen 53 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä viestintämenetelmät:

The Director

Department for Social Welfare Standards

Ministry for the Family and Social Solidarity

Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera – MALTA

Puhelin: +356 21 441311/ 21480130

Faksi: +356 21 490468

67 artiklan b alakohta

Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa ja jotka ilmoitetaan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti: malta, englanti.

67 artiklan c alakohta

Tapaamisoikeutta ja lapsen palauttamista koskevat todistukset – 45 artiklan 2 kohta: malta, englanti.

21 ja 29 artikla

Hakemukset, joista säädetään 21 ja 29 artiklassa, toimitetaan seuraaville tuomioistuimille:

Maltassa riita-asiain tuomioistuimen perheoikeuden jaosto (Fil-Qorti Ċivili (Sezzjoni Familja)) ja Gozossa rauhantuomioistuimen ylempänä oikeusasteena toimiva perheoikeuden jaosto (fil-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) (Sezzjoni Familja) (Ġurisdizzjoni Superjuri)).

33 artikla

Muutoksenhaku, josta säädetään 33 artiklassa, toimitetaan jollekin seuraavista tuomioistuimista:

Maltassa ja Gozossa muutoksenhakutuomioistuin (Qorti tal-Appell) siviiliprosessilain (Kodiċi tal-Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili) muutoksenhakua koskevien 12 luvun säännösten mukaisesti.

34 artikla

Muutoksia, joista säädetään 34 artiklassa, voidaan hakea ainoastaan seuraavasti: ei säännöksiä kansallisessa lainsäädännössä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 05/05/2017