Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Malta


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Malta

Ģimenes tiesības - laulības lietas un vecāku atbildība


67. pants (a)

67. pants (b)

67. pants (c)

21. un 29. pants

33. pants

34. pants

67. pants (a)

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas maltiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Vārdi, adreses un saziņas līdzekļi centrālajām iestādēm, kas noteikti saskaņā ar 53. pantu;

Direktors

Sociālās labklājības standartu departaments

Ģimenes un sociālās solidaritātes lietu ministrija

Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera — Malta

Tālr.: +356 21 441311/ 21480130

Fakss: +356 21 490468

67. pants (b)

Saziņai ar centrālajām iestādēm pieņemamās valodas saskaņā ar 57. panta 2. punktu: maltiešu valoda un angļu valoda.

67. pants (c)

Sertifikātam par saskarsmes tiesībām un bērna atgriešanu - 45. panta 2. punkts: maltiešu valoda un angļu valoda.

21. un 29. pants

21. un 29. pantā paredzētos pieteikumus iesniedz šādām tiesām:

Maltā - Civiltiesā (Ģimenes lietu nodaļa) un Gozo - Miertiesā (Gozo) (Ģimenes lietu nodaļa) (Augstākā jurisdikcija).

33. pants

33. pantā paredzētās apelācijas sūdzības iesniedz turpmāk norādītajās tiesās:

— Maltā un Gozo, Qorti tal-Appell [Apelācijas tiesa] saskaņā ar pārsūdzības procedūru, kas noteikta Tiesu sistēmas organizācijas un civilprocesa kodeksa 12. nodaļā.

34. pants

34. pantā paredzētās apelācijas sūdzības var iesniegt tikai: nav noteikts valsts tiesību aktos.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 14/12/2020