Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

  • Начало
  • ...
  • Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Португалия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Португалия

Семейно право — брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


Член 67 (а)

Член 67 (б)

Член 67 (в)

Членове 21 и 29

Член 33

Член 34

Член 67 (а)

Централният орган, определен в съответствие с член 53, е следното държавно ведомство:

DGRSP — Генерална дирекция „Рехабилитация и затворническа администрация“ (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Отдел „Правна помощ и правни спорове“ (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, nº 1

1150-122 Lisbon

Тел.:    +351 218812200

Факс:  +351 218853653

Връзката отваря нов прозорецНачална страница

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецgjc@dgrsp.mj.pt

Член 67 (б)

Съгласно член 57, параграф 2 езиците, които могат да се използват за комуникация с централния орган, са португалски, английски и френски.

Член 67 (в)

Приетите езици за удостоверението относно правото на лични отношения с детето и връщането на детето съгласно член 45, параграф 2 са португалски и английски.

Членове 21 и 29

За делата, посочени в членове 21 и 29, компетентният съд е:

- отделението по семейноправни дела и дела, свързани с малолетни и непълнолетни, на централния съд (Juízo de Família e Menores), ако съществува такова; ако не, компетентният съд е:

- гражданското отделение на местния съд (Juízo Local Cível), ако съществува такова; или отделението с обща компетентност на местния съд (Juízo Local de Competência Genérica).

Член 33

Жалбите, предвидени в член 33, трябва да бъдат подадени до Апелативния съд (Tribunal da Relação).

Член 34

За целите на член 34 от Регламента е възможно само подаването на касационна жалба и тя трябва да бъде подадена до Върховния съд (Supremo Tribunal de Justiça).

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 26/04/2021