Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat - Portugali


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Portugali

Perheoikeus – avioliittoasiat ja vanhempainvastuuta koskevat asiat


67 artiklan a alakohta

67 artiklan b alakohta

67 artiklan c alakohta

21 ja 29 artikla

33 artikla

34 artikla

67 artiklan a alakohta

Asetuksen 53 artiklan mukaisesti nimetty keskusviranomainen on:

DGRSP – Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (rikosseuraamusvirasto)

GJC – Gabinete Jurídico e Contencioso (oikeusapu- ja riita-asiatoimisto)

Travessa da Cruz do Torel, nº 1

1133-001 Lisboa, Portugal

Puhelin: +351 21 881 22 00

Faksi: +351 21 885 36 53

Sähköposti: gjc@dgrsp.mj.pt

67 artiklan b alakohta

Asetuksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti viestinnässä keskusviranomaisen kanssa voi käyttää portugalia, englantia tai ranskaa.

67 artiklan c alakohta

Asetuksen 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tapaamisoikeutta ja lapsen palauttamista koskeva todistus voidaan laatia portugaliksi tai englanniksi.

21 ja 29 artikla

Asetuksen 21–29 artiklassa mainituissa tapauksissa toimivaltaisia ovat:

- perheoikeutta ja lapsia koskevia asioita käsittelevä jaosto (Juízo de Família e Menores), tai jos tuomioistuimessa ei ole tätä jaostoa,

- siviiliasioiden jaosto (Juízo Local Cível), jos paikallistuomioistuimessa on tämä jaosto, tai yleisiä asioita käsittelevä jaosto (Juízo Local de Competência Genérica).

33 artikla

Muutosta voi hakea asetuksen 33 artiklan mukaisesti Tribunal da Relação -ylioikeuksista.

34 artikla

Asetuksen 34 artiklaa sovellettaessa vain tiettyyn oikeusseikkaan saa hakea muutosta. Muutosta haetaan tällöin korkeimmalta oikeudelta (Supremo Tribunal de Justiça).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 09/08/2019