Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću - Portugal


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Portugal

Obiteljsko pravo — bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


Članak 67. točka (a)

Članak 67. točka (b)

Članak 67. točka (c)

Članci 21. i 29.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 67. točka (a)

Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Središnje je tijelo određeno u skladu s člankom 53.:

DGRSP - Glavna uprava za rehabilitaciju i zatvorske službe (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Ured za pravnu pomoć i sporove (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, nº 1

1133-001 Lisabon

Telefon:         +351 218812200

Faks:                 +351 218853653

E-pošta: gjc@dgrsp.mj.pt

Članak 67. točka (b)

U skladu s člankom 57. stavkom 2. jezici prihvaćeni za sporazumijevanje sa središnjim tijelom portugalski su, engleski i francuski.

Članak 67. točka (c)

Jezici prihvaćeni za potvrde o pravima na kontakt s djetetom i o predaji djeteta u skladu s člankom 45. stavkom 2. portugalski su i engleski.

Članci 21. i 29.

Za predmete iz članaka 21. i 29. nadležni je sud:

odjel za obitelj i maloljetnike (Juízo de Família e Menores) ili ako ne postoji:

lokalni građanski odjel (Juízo Local Cível) ako postoji ili lokalni opći odjel (Juízo Local de Competência Genérica).

Članak 33.

Žalbe predviđene člankom 33. podnose se žalbenom sudu (Tribunal da Relação).

Članak 34.

Za potrebe članka 34. Uredbe žalbe su moguće isključivo u vezi s pravnim pitanjem, a podnose se Vrhovnom sudu (Supremo Tribunal de Justiça).


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 17/02/2020