Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

  • Strona główna
  • ...
  • Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej - Portugalia


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Portugalia

Prawo rodzinne – sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej


Art. 67 (a)

Art. 67 (b)

Art. 67 (c)

Art. 21 i 29

Art. 33

Art. 34

Art. 67 (a)

Organem centralnym wskazanym na podstawie art. 53 jest następujący organ administracji rządowej:

Dyrekcja Generalna ds. Resocjalizacji i Służb Więziennych (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Departament ds. Prawnych i Postępowań Spornych (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, n.º 1

1150-122 Lisboa

Tel.: (+351) 218 812 200

Faks: (+351) 218 853 653

Link otworzy się w nowym oknieStrona główna

E-mail: Link otworzy się w nowym okniegjc@dgrsp.mj.pt

Art. 67 (b)

Na podstawie art. 57 ust. 2) językami akceptowanymi do komunikowania się z organem centralnym są języki: portugalski, angielski i francuski.

Art. 67 (c)

Na podstawie art. 45 ust. 2 na potrzeby zaświadczenia dotyczącego prawa osobistej styczności z dzieckiem oraz jego powrotu akceptowane są: język portugalski i język angielski.

Art. 21 i 29

W sprawach o których mowa w art. 21 i 29, sądem właściwym jest:

- wydział ds. rodzinnych i osób małoletnich sądu pierwszej instancji (Juízo de Família e Menores); lub, o ile istnieje,

- miejscowy wydział cywilny (Juízo Local Cível), o ile istnieje, lub miejscowy wydział ogólny (Juízo Local de Competência Genérica).

Art. 33

Środki zaskarżenia na podstawie art. 33 należy wnosić do sądu apelacyjnego (Tribunal da Relação).

Art. 34

Na potrzeby art. 34 rozporządzenia można wnieść jedynie skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego (Supremo Tribunal de Justiça).

 

Ta strona jest częścią portalu Link otworzy się w nowym oknieTwoja Europa.

Państwa Link otworzy się w nowym oknieopinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 25/02/2021