Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Sverige


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Sverige

Familieret - ægteskabsanliggender og forældreansvar


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne, adresser og kontaktoplysninger på de i artikel 53 omhandlede centralmyndigheder:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

S-103 39 Stockholm

Telefon: +46 (8) 405 1000 (omstilling) / +46 (8) 405 5005 (nødopkaldsnummer uden for åbningstiden)

Fax: +46 (8) 723 1176;

E-mailadresse: ud-kc@gov.se

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres ved kommunikation med centralmyndighederne, jf. artikel 57, stk. 2: Svensk og engelsk.

Artikel 67 (c)

For så vidt angår attesten vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn som omhandlet i artikel 45, stk. 2: Svensk eller engelsk.

Artikel 21 og 29

Den originale sprogudgave af denne side svensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Artikel 21.

Hvis anmodningen helt eller delvist vedrører et barn, skal den fremsættes for byretten (tingsrätt) som foreskrevet i § 1 i kapitel 21 i lov om børn og forældre (föräldrabalken).

Hvis ansøgningen ikke vedrører et barn, skal den fremsættes for byretten i den retskreds, hvor modparten har hjemting, og for byretten i Nacka, hvis modparten ikke har hjemting i Sverige.

Artikel 29.

Hvis ansøgningen helt eller delvist har at gøre med et barn, skal den udformes til byretten i henhold til kapitel 29, artikel 2, i Bruxelles II-forordningen.

Hvis ansøgningen ikke helt eller delvist har at gøre med et barn, skal den på samme måde udformes til byretten i henhold til kapitel 29, artikel 2, i Bruxelles II-forordningen.

Artikel 33

De appelsager, som artikel 33 giver mulighed for, skal der anmodes om ved den byret, som traf beslutningen.

Artikel 34

De appelsager, som artikel 34 giver mulighed for, kan der kun anmodes om ved en appeldomstol (hovrätt) eller ved Højesteret (Högsta domstolen).

 

Denne webside er en del af Link åbner i nyt vindueDit Europa.

Vi vil gerne have din Link åbner i nyt vinduefeedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 14/12/2020