Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat - Ruotsi


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Ruotsi

Perheoikeus – avioliittoasiat ja vanhempainvastuuta koskevat asiat


67 artiklan a alakohta

67 artiklan b alakohta

67 artiklan c alakohta

21 ja 29 artikla

33 artikla

34 artikla

67 artiklan a alakohta

Asetuksen 53 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä viestintämenetelmät:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Ulkoasiainministeriön konsuliasioiden ja siviilioikeudellisten asioiden yksikkö)

S-103 39 Stockholm

Puhelin:    +46 (8) 405 1000 (vaihde) / +46 (8) 405 5005 (hätätilanteet virka-ajan ulkopuolella)

Faksi:     +46 (8) 723 1176;

Sähköpostiosoite: ud-kc@gov.se

67 artiklan b alakohta

Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa ja jotka ilmoitetaan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti: ruotsi ja englanti.

67 artiklan c alakohta

Kielet, joilla 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus lapsen tapaamisoikeudesta ja lapsen palauttamisesta voidaan toimittaa: ruotsi ja englanti.

21 ja 29 artikla

21 artikla

Jos hakemus liittyy kokonaan tai osittain lapsen henkilöön, hakemus tehdään vanhemmuuskaaren (föräldrabalken) 1 §:n 21 momentissa tarkoitetussa käräjäoikeudessa.

Jos hakemus ei liity lapsen henkilöön, hakemus tehdään Bryssel II ‑asetusta täydentävän asetuksen (2005:97) 5 §:n 1 momentissa tarkoitetussa luettelossa mainitussa käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä vastapuolella on kotipaikka, tai Nackan käräjäoikeudessa, jos vastapuolen kotipaikka ei ole Ruotsissa.

29 artikla

Jos hakemus liittyy kokonaan tai osittain lapsen henkilöön, hakemus tehdään Bryssel II ‑asetuksen 29 artiklan 2 kohdan mukaisessa käräjäoikeudessa.

Jos hakemus ei liity lapsen henkilöön, hakemus tehdään Bryssel II ‑asetusta täydentävän asetuksen (2005:97) 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa luettelossa mainitussa, Bryssel II ‑asetuksen 29 artiklan 2 kohdan nojalla toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

33 artikla

Asetuksen 33 artiklassa tarkoitetut valitukset jätetään päätöksen tehneelle käräjäoikeudelle.

34 artikla

Asetuksen 34 artiklassa tarkoitetut valitukset voidaan tehdä ainoastaan valittamalla hovioikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen.

 

Tämä verkkosivu on osa Linkki avautuu uuteen ikkunaanSinun Eurooppasi -sivustoa.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAnna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 01/03/2021