Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću - Švedska


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Švedska

Obiteljsko pravo — bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


Članak 67. točka (a)

Članak 67. točka (b)

Članak 67. točka (c)

Članci 21. i 29.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i sredstva komunikacije za središnja tijela iz članka 53.:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Odjel Ministarstva vanjskih poslova za konzularne poslove i građansko pravo)

S-103 39 Stockholm

Tel.:    +46 (8) 405 1000 (centrala) / +46 (8) 405 5005 (broj za hitne pozive izvan radnog vremena)

Faks:     +46 (8) 723 1176;

Adresa e-pošte: ud-kc@gov.se

Članak 67. točka (b)

Jezici prihvaćeni za komunikaciju sa središnjim tijelima u skladu s člankom 57. stavkom 2. su švedski i engleski.

Članak 67. točka (c)

Za potvrdu o pravima na kontakt s djetetom i predaji djeteta – članak 45. stavak 2.: švedski ili engleski.

Članci 21. i 29.

Članak 21.

Ako se zahtjev u cijelosti ili djelomično odnosi na dijete, podnosi se okružnom sudu (tingsrätt), kako je predviđeno u poglavlju 21. odjeljku 1. švedskog Zakona o djeci i roditeljima (föräldrabalken).

Ako se zahtjev ne odnosi na dijete, podnosi se okružnom sudu, koji je na popisu iz odjeljka 5.1. Pravilnika (2005:97) o dodatnim odredbama za Uredbu Bruxelles II., na području čije nadležnosti je boravište druge stranke ili okružnom sudu u Nacki, ako druga stranka nema boravište u Švedskoj.

Članak 29.

Ako se zahtjev u cijelosti ili djelomično odnosi na dijete, podnosi se okružnom sudu u skladu s člankom 29. stavkom 2. Uredbe Bruxelles II.

Ako se zahtjev ne odnosi na dijete, također se podnosi okružnom sudu, koji je na popisu iz odjeljka 5.2. Pravilnika (2005:97) o dodatnim odredbama za Uredbu Bruxelles II., u skladu s člankom 29. stavkom 2. Uredbe Bruxelles II.

Članak 33.

Žalbe predviđene člankom 33. podnose se okružnom sudu koji je donio odluku.

Članak 34.

Žalbe predviđene člankom 34. mogu se podnijeti samo žalbenom sudu (hovrätt) ili Vrhovnom sudu (Högsta domstolen).

 

Ova je internetska stranica dio portala Poveznica se otvara u novom prozoruVaša Europa.

Važno nam je vaše Poveznica se otvara u novom prozorumišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 01/03/2021