Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

  • Prima pagină
  • ...
  • Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească - Suedia


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Suedia

Dreptul familiei - probleme matrimoniale și de răspundere părintească


Articolul 67 (a)

Articolul 67 (b)

Articolul 67 (c)

Articolele 21 și 29

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 67 (a)

Denumirile, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în conformitate cu articolul 53:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Departamentul pentru afaceri consulare și drept civil al Ministerului de Externe)

S-103 39 Stockholm

Telefon: +46 (8) 405 1000 (centrală) / +46 (8) 405 5005 (număr de urgență în afara programului de lucru)

Fax: +46 (8) 723 1176;

Adresă de e-mail: ud-kc@gov.se

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) sunt suedeza și engleza.

Articolul 67 (c)

Limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de vizită și înapoierea copilului în conformitate cu articolul 45 alineatul (2) sunt suedeza și engleza.

Articolele 21 și 29

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini suedeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Articolul 21

În cazul în care cererea se referă integral sau parțial la persoana unui copil, aceasta trebuie adresată instanței districtuale (tingsrätt), astfel cum se prevede în capitolul 21 articolul 1 din Codul suedez privind părinții și copiii (föräldrabalken).

În cazul în care cererea nu se referă la persoana unui copil, aceasta trebuie adresată instanței în a cărei circumscripție își are reședința cealaltă parte sau instanței districtului Nacka, dacă cealaltă parte nu își are reședința în Suedia.

Articolul 29

În cazul în care cererea se referă integral sau parțial la persoana unui copil, aceasta trebuie adresată instanței districtuale competente în conformitate cu articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul Bruxelles II.

În cazul în care cererea nu se referă la persoana unui copil, aceasta trebuie, de asemenea, adresată instanței districtuale competente în conformitate cu articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul Bruxelles II.

Articolul 33

Căile de atac prevăzute la articolul 33 trebuie introduse la instanța districtuală care a pronunțat hotărârea atacată.

Articolul 34

Căile de atac prevăzute la articolul 34 pot fi introduse numai la o curte de apel (hovrätt) sau la Curtea Supremă (Högsta domstolen).

 

Această pagină face parte din portalul Linkul se deschide într-o fereastră nouăEuropa ta.

Ne-am bucura să primim Linkul se deschide într-o fereastră nouăfeedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 11/12/2020