Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Slovensko


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovensko

Rodinné právo – manželské záležitosti a rodičovská zodpovědnost


Článek 67 (a)

Článek 67 (b)

Článek 67 (c)

Články 21 a 29

Článek 33

Článek 34

Článek 67 (a)

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Názvy, adresy a způsoby komunikace ústředních orgánů určených podle článku 53:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

(Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky)

Župné námestie 13

813 11 Bratislava (čl. 55 písm. c))

Tel:      +421 2 888 91 111

Fax:     +421 2 888 91 605

Web: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justice.gov.sk/

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

(Centrum pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava (čl. 55 písm. a), b), d) a e) a článek 56)

Tel.:     +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Fax:     +421 2 20 46 32 58

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.cipc@cipc.gov.sk

Odkaz se otevře v novém okně.info@cipc.gov.sk

Web: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.cipc.sk

Článek 67 (b)

Přípustnými jazyky pro styk s ústředními orgány podle čl. 57 odst. 2 jsou:

  • pro účely čl. 55 písm. c): slovenština, angličtina, francouzština
  • pro účely čl. 55 písm. d): slovenština, angličtina, čeština
  • pro účely čl. 55 písm. a), b) a e): slovenština, angličtina, francouzština, čeština a němčina

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a osvědčení týkající se navrácení dítěte podle čl. 45 odst. 2 je přípustným jazykem slovenština.

Články 21 a 29

Návrhy podle článku 21 se podávají u těchto soudů:

a) krajský soud v Bratislavě – návrhy na uznání rozhodnutí týkajících se rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné;

b) okresní soud v místě bydliště dítěte nebo okresní soud Bratislava I, pokud dítě nemá bydliště na území Slovenské republiky – návrhy na uznání rozhodnutí týkajících se rodičovských práv a povinností.

Návrhy podle článku 29 se podávají u těchto soudů:

okresní soud v místě bydliště dítěte nebo okresní soud Bratislava I, pokud dítě nemá bydliště na území Slovenské republiky – návrhy na prohlášení vykonatelnosti.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se podávají u těchto soudů:

- odvolání se podává u okresního soudu (okresný súd).

Článek 34

Opravné prostředky, které lze podat podle článku 34:

-  dovolání (dovolanie).


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 11/06/2020