Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Σλοβακία


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβακία

Οικογενειακό δίκαιο - γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας


Άρθρο 67 (α)

Άρθρο 67 (β)

Άρθρο 67 (γ)

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 67 (α)

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικάγαλλικά

Οι ονομασίες, οι διευθύνσεις και τα μέσα επικοινωνίας για τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί δυνάμει του άρθρου 53:

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας

Župné námestie 13

813 11 Bratislava (άρθρο 55 στοιχείο c)

Τηλ.:      +421 2 888 91 111

Φαξ:     +421 2 888 91 605

Διαδίκτυο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.justice.gov.sk/

Κέντρο Διεθνούς Νομικής Προστασίας Παιδιών και Νέων («Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže»):

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava [άρθρο 55 στοιχεία a) b) d) e) και άρθρο 56]

Τηλ.:     +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Φαξ:     +421 2 20 46 32 58

Ηλ. ταχ.: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροcipc@cipc.gov.sk

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@cipc.gov.sk

Διαδίκτυο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.cipc.sk

Άρθρο 67 (β)

Αποδεκτές γλώσσες για την επικοινωνία με κεντρικές αρχές δυνάμει του άρθρου 57 παράγραφος 2:

  • για τους σκοπούς του άρθρου 55 στοιχείο c): Σλοβακική, αγγλική, γαλλική
  • για τους σκοπούς του άρθρου 55 στοιχείο d): Σλοβακική, αγγλική, τσεχική
  • για τους σκοπούς του άρθρου 55 στοιχεία a), b) και e): Σλοβακική, αγγλική, γαλλική, τσεχική και γερμανική.

Άρθρο 67 (γ)

Για πιστοποιητικό σχετικά με τα δικαιώματα επικοινωνίας με το παιδί και για πιστοποιητικό σχετικά με την επιστροφή παιδιού – άρθρο 45 παράγραφος 2: σλοβακική

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Αιτήσεις που προβλέπονται από το άρθρο 21 πρέπει να υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

α) στο Περιφερειακό Δικαστήριο Μπρατισλάβας (Krajský súd v Bratislave) για αίτηση αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων που αφορούν διαζύγιο, δικαστικό χωρισμό και ακύρωση γάμου

β) στο πρωτοδικείο (Okresný súd) του τόπου κατοικίας του παιδιού ή στο πρωτοδικείο της Μπρατισλάβας I (Okresný súd Bratislava I), αν το παιδί δεν κατοικεί στη Σλοβακική Δημοκρατία, για αίτηση αναγνώρισης δικαστικής απόφασης που αφορά γονική μέριμνα.

Αιτήσεις που προβλέπονται από το άρθρο 29 πρέπει να υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

Στο πρωτοδικείο (Okresný súd) του τόπου κατοικίας του παιδιού ή στο πρωτοδικείο της Μπρατισλάβας I (Okresný súd Bratislava I), αν το παιδί δεν κατοικεί στη Σλοβακική Δημοκρατία, για αίτηση κήρυξη εκτελεστότητας.

Άρθρο 33

Προσφυγές που προβλέπονται από το άρθρο 33 πρέπει να υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

- προσφυγές πρέπει να υποβάλλονται στο πρωτοδικείο.

Άρθρο 34

Προσφυγές που μπορούν να υποβληθούν δυνάμει του άρθρου 34:

-  αναιρετικός έλεγχος.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΗ Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/12/2020