Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Slovakkia


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Slovakkia

Perekonnaõigus – abieluasjad ja vanemlik vastutus


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid on järgmised:

(artikli 55 punkt c) – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Slovaki Vabariigi justiitsministeerium)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Telefon: +421 2 888 91 111

Faks: +421 2 888 91 605

E-posti aadress: Lingil klikates avaneb uus akencivil.inter.coop@justice.sk

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.justice.gov.sk/

(artikli 55 punktid a, b, d ja e ning artikkel 56) – Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (laste ja noorte rahvusvahelise õiguskaitse keskus)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Telefon: +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Faks: +421 2 20 46 32 58

E-posti aadress: Lingil klikates avaneb uus akeninfo@cipc.gov.sk

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.cipc.gov.sk/

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled on järgmised:

  • artikli 55 punkti c kohaldamisel: slovaki, inglise ja prantsuse keel;
  • artikli 55 punkti d kohaldamisel: slovaki, inglise ja tšehhi keel;
  • artikli 55 punktide a, b ja e kohaldamisel: slovaki, inglise, prantsuse, tšehhi ja saksa keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul vastuvõetav keel on: slovaki keel.

Artiklid 21 ja 29

Artikli 21 kohased taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

a) selliste kohtuotsuste tunnustamise taotlused, mis on seotud lahutuse, kooselu lõpetamise ja abielu kehtetuks tunnistamisega, esitatakse Bratislava piirkonnakohtule (krajský súd v Bratislave);

b) selliste kohtuotsuste tunnustamise taotlused, mis on seotud vanemliku vastutusega, esitatakse lapse elukohajärgsele ringkonnakohtule (okresný súd), või juhul kui lapse elukoht ei ole Slovaki Vabariigis, Bratislava I ringkonnakohtule (okresný súd Bratislava I).

Artikli 29 kohased taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

b) täitmisotsuse taotlus esitatakse lapse elukohajärgsele ringkonnakohtule (okresný súd) või juhul kui lapse elukoht ei ole Slovaki Vabariigis, Bratislava I ringkonnakohtule (okresný súd Bratislava I).

Artikkel 33

Artikli 33 kohased kaebused esitatakse järgmistele kohtutele:

– apellatsioonkaebused esitatakse ringkonnakohtule.

Artikkel 34

Artikli 34 kohaselt algatatav menetlus on järgmine:

edasikaebamine.

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 03/03/2021