Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat - Slovakia


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovakia

Perheoikeus – avioliittoasiat ja vanhempainvastuuta koskevat asiat


67 artiklan a alakohta

67 artiklan b alakohta

67 artiklan c alakohta

21 ja 29 artikla

33 artikla

34 artikla

67 artiklan a alakohta

Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Asetuksen 53 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä viestintämenetelmät

Slovakian tasavallan oikeusministeriö

Župné námestie 13

813 11 Bratislava (55 artiklan c alakohta)

Puhelin:      +421 2 888 91 111

Faksi:     +421 2 888 91 605

Internet: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.justice.gov.sk/

Lasten ja nuorten kansainvälisen suojelun keskus (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava (55 artiklan a, b, d ja e alakohta ja 56 artikla)

Puhelin:     +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Faksi:     +421 2 20 46 32 58

Sähköposti: cipc@cipc.gov.sk

Linkki avautuu uuteen ikkunaaninfo@cipc.gov.sk

Internet: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.cipc.sk

67 artiklan b alakohta

Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa ja jotka ilmoitetaan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti:

  • 55 artiklan c alakohdan soveltamiseksi: slovakki, englanti, ranska
  • 55 artiklan d alakohdan soveltamiseksi: slovakki, englanti, tšekki
  • 55 artiklan a, b ja e alakohdan soveltamiseksi: slovakki, englanti, ranska, tšekki ja saksa

67 artiklan c alakohta

Todistus, joka koskee tapaamisoikeutta, ja todistus, joka koskee lapsen palauttamista – 45 artiklan 2 kohta slovakki

21 ja 29 artikla

Asetuksen 21 artiklan mukaiset hakemukset tehdään seuraaville tuomioistuimille:

a) Bratislavan aluetuomioistuin (Krajský súd v Bratislave) – hakemukset, jotka koskevat tuomion tunnustamista avioeroa, asumuseroa tai avioliiton pätemättömäksi julistamista koskevassa asiassa

b) lapsen kotipaikan piirituomioistuin (okresný súd) tai Bratislava I:n piirituomioistuin (Okresný súd Bratislava I), jos lapsen kotipaikka ei ole Slovakiassa – hakemukset, jotka koskevat vanhempainvastuuseen liittyvien tuomioiden tunnustamista

Asetuksen 29 artiklan mukaiset hakemukset tehdään seuraaville tuomioistuimille:

Lapsen kotipaikan piirituomioistuin (okresný súd) tai Bratislava I:n piirituomioistuin (Okresný súd Bratislava I), jos lapsen kotipaikka ei ole Slovakiassa – täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset

33 artikla

Asetuksen 33 artiklan mukaiset muutoksenhaut tehdään seuraaville tuomioistuimille:

– muutoksenhaku (odvolanie) tehdään piirituomioistuimelle (okresný súd).

34 artikla

Muutoksenhaut asetuksen 34 artiklassa tarkoitetun muutoksenhaun johdosta annettuun päätökseen:

– muutoksenhaun uudelleenkäsittely  (dovolanie).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 11/06/2020