Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

  • Domov
  • ...
  • Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo - Slovaška


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Slovaška

Družinsko pravo – zakonski spori in starševska skrb


Člen 67 (a)

Člen 67 (b)

Člen 67 (c)

Člena 21 in 29

Člen 33

Člen 34

Člen 67 (a)

Izvirna jezikovna različica te strani slovaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

Imena, naslovi in sredstva komunikacije osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike)

Župné námestie 13

813 11 Bratislava (člen 55(c))

Telefon: +421 2 888 91 111

Telefaks: +421 2 888 91 605

Spletno mesto: http://www.justice.gov.sk/

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Center za mednarodnopravno varstvo otrok in mladine)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava (člen 55(a), (b), (d) in (e) ter člen 56)

Telefon: +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Telefaks: +421 2 20 46 32 58

E-naslov: cipc@cipc.gov.sk

info@cipc.gov.sk

Spletno mesto: http://www.cipc.sk

Člen 67 (b)

Jeziki, sprejemljivi za komunikacijo z osrednjimi organi v skladu s členom 57(2):

  • za namen člena 55(c): slovaščina, angleščina in francoščina,
  • za namen člena 55(d): slovaščina, angleščina in češčina,
  • za namen člena 55(a), (b) in (e): slovaščina, angleščina, francoščina, češčina in nemščina.

Člen 67 (c)

Jezik, sprejemljiv za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in potrdilo o vrnitvi otroka v skladu s členom 45(2): slovaščina.

Člena 21 in 29

Zahteve iz člena 21 se vložijo pri naslednjih sodiščih:

a) Območnem sodišču v Bratislavi (Krajský súd v Bratislave) – za zahtevo za priznanje sodne odločbe o razvezi, prenehanju življenjske skupnosti in razveljavitvi zakonske zveze;

b) okrožnem sodišču (okresný súd) v kraju prebivališča otroka ali pri okrožnem sodišču Bratislava I (Okresný súd Bratislava I), če otrok nima prebivališča v Slovaški republiki – za zahtevo za priznanje sodne odločbe o starševski odgovornosti.

Zahteve iz člena 29 se vložijo pri naslednjih sodiščih:

okrožnem sodišču (okresný súd) v kraju prebivališča otroka ali pri okrožnem sodišču Bratislava I (Okresný súd Bratislava I), če otrok nima prebivališča v Slovaški republiki – za zahtevo za razglasitev izvršljivosti.

Člen 33

Pravna sredstva iz člena 33 se vložijo pri naslednjih sodiščih:

– pravna sredstva se vložijo pri okrožnem sodišču.

Člen 34

Pravna sredstva, ki se lahko vložijo v skladu s členom 34:

pritožbeni preizkus (dovolanie).

 

Spletna stran je del portala Povezava se odpre v novem oknuTvoja Evropa.

Veseli smo vaših Povezava se odpre v novem oknupovratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 11/12/2020