Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar - Slovakien


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovakien

Familjerätt – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artiklarna 21 och 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (justitieministeriet)

Župné námestie 13

813 11 Bratislava (artikel 55 c)

Tfn:      +421 2 888 91 111

Fax:     +421 2 888 91 605

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justice.gov.sk/

Centre for International Legal Protection of Children and Youth (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava (artikel 55 a, b, d, e och artikel 56)

Tfn:     +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Fax:     +421 2 20 46 32 58

E-post: cipc@cipc.gov.sk

Länken öppnas i ett nytt fönsterinfo@cipc.gov.sk

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.cipc.sk

Artikel 67 (b)

Språk som godtas vid kommunikation med centralmyndigheter i enlighet med artikel 57.2:

  • vad avser artikel 55 c: slovakiska, engelska och franska.
  • vad avser artikel 55 d: slovakiska, engelska och tjeckiska.
  • vad avser artikel 55 a, b och e: slovakiska, engelska, franska, tjeckiska och tyska.

Artikel 67 (c)

För intyg angående rätt till umgänge med barn och intyg angående återlämnande av barn – artikel 45.2: slovakiska

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artikel 21 ska inges till följande domstolar:

a) länsdomstolen i Bratislava (Krajský súd v Bratislave) – vid ansökan om erkännande av dom rörande äktenskapsskillnad, hemskillnad och annullering av äktenskap,

b) distriktsdomstolen (okresný súd) på den ort barnet bor, eller distriktsdomstolen Bratislava I (okresný súd Bratislava I) om barnet inte bor i Slovakien, vid ansökan om erkännande av dom rörande föräldraansvar.

Ansökningar enligt artikel 29 ska inges till följande domstolar:

Distriktsdomstolen (okresný súd) på den ort där barnet bor, eller distriktsdomstolen Bratislava I (okresný súd Bratislava I) om barnet inte bor i Slovakien, vid ansökan om verkställbarhetsförklaring.

Artikel 33

Ansökningar enligt artikel 33 ska inges till följande domstolar:

- Ansökan om ändring inges till distriktsdomstolen.

Artikel 34

Talan enligt artikel 34 får endast föras på följande sätt:

-  Överklagande (dovolanie.)

 

Den här webbsidan hör till portalen Länken öppnas i ett nytt fönsterDitt Europa.

Du får gärna Länken öppnas i ett nytt fönsterlämna synpunkter på innehållet

Your-Europe


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 11/12/2020