Sprawy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.


W czerwcu 2016 r. Unia Europejska przyjęła Link otworzy się w nowym oknierozporządzenie dotyczące ustrojów majątkowych małżeństw międzynarodowych, mające na celu pomoc w codziennym zarządzaniu majątkiem oraz w dokonywaniu podziału majątku w przypadku rozwodu lub śmierci jednego z małżonków. Rozporządzenie to zostało przyjęte w ramach procedury wzmocnionej współpracy przez następujące 18 państw członkowskich UE: Szwecja, Belgia, Grecja, Chorwacja, Słowenia, Hiszpania, Francja, Portugalia, Włochy, Malta, Luksemburg, Niemcy, Republika Czeska, Niderlandy, Austria, Bułgaria, Finlandia i Cypr. Inne państwa członkowskie UE mogą w dowolnym momencie zgłosić chęć uczestniczenia w stosowaniu rozporządzenia (w takim przypadku dane państwo będzie również musiało przystąpić do rozporządzenia w sprawie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich).

Rozporządzenie zapewni małżeństwom międzynarodowym pewność prawną i ograniczenie kosztów postępowania sądowego, w związku z tym że pary będą wiedziały, sąd którego kraju jest właściwy do rozpatrywania kwestii dotyczących ich majątku i prawo którego kraju należy stosować przy rozstrzyganiu tych kwestii. Rozporządzenie ułatwi również uznawanie i wykonywanie orzeczeń dotyczących spraw majątkowych wydanych w innym państwie UE. Jako że majątek małżonków musi być podzielony w przypadku rozwodu lub śmierci, rozporządzenie ułatwi także stosowanie przepisów UE dotyczących transgranicznych spraw rozwodowych i spadkowych. Rozporządzenie będzie stosowane od dnia 29 stycznia 2019 r.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 12/02/2019