Mål om makars förmögenhetsförhållanden

Nationell information om förordning (EU) 2016/1103


I juni 2016 antog EU en Länken öppnas i ett nytt fönsterförordning om internationella pars förmögenhetsförhållanden för att hjälpa gifta par med den löpande förvaltningen av deras egendom och bodelning i händelse av äktenskapsskillnad eller dödsfall. Förordningen antogs av följande 18 EU-länder inom ramen för förfarandet för fördjupat samarbete: Sverige, Belgien, Grekland, Kroatien, Slovenien, Spanien, Frankrike, Portugal, Italien, Malta, Luxemburg, Tyskland, Tjeckien, Nederländerna, Österrike, Bulgarien, Finland och Cypern. Andra EU-länder kan när som helst ansluta sig till förordningen (i så fall måste landet även ansluta sig till förordningen om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap).

Förordningen skapar rättssäkerhet vid internationella äktenskap och minskar kostnaderna för rättsliga förfaranden eftersom gifta par vet vilket lands domstolar som ska handlägga ärenden som rör deras förmögenhetsförhållanden och vilken nationell lag som ska tillämpas för att avgöra sådana ärenden. Förordningen gör det också lättare att erkänna och verkställa beslut rörande makars förmögenhetsförhållanden som meddelats i en annan medlemsstat. Eftersom en bodelning av makarnas egendom måste göras i händelse av äktenskapsskillnad eller dödsfall gör förordningen det även lättare att tillämpa EU-bestämmelserna om skilsmässor och arvsärenden där flera EU-länder är inblandade. Förordningen börjar gälla den 29 januari 2019.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 12/02/2019

Mål om makars förmögenhetsförhållanden - Sverige


Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

Tingsrätt Domsområde

Nacka tingsrätt                    Stockholms län

Uppsala tingsrätt                 Uppsala län

Eskilstuna tingsrätt              Södermanlands län

Linköpings tingsrätt             Östergötlands län

Jönköpings tingsrätt            Jönköpings län

Växjö tingsrätt                     Kronobergs län

Kalmar tingsrätt                   Kalmar län

Gotlands tingsrätt                Gotlands län

Blekinge tingsrätt                 Blekinge län

Kristianstads tingsrätt         Bromölla, Båstads,Hässleholms, Klippans,Kristianstads, Osby, Perstorps, Simrishamns,Tomelilla, Åstorps,Ängelholms, Örkelljunga och Östra Göinge kommuner

Malmö tingsrätt                   Bjuvs, Burlövs, Eslövs, Helsingborgs, Höganäs, Hörby, Höörs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lunds, Malmö, Sjöbo, Skurups, Staffanstorps, Svalövs, Svedala, Trelleborgs, Vellinge och Ystads kommuner

Halmstads tingsrätt             Hallands län

Göteborgs tingsrätt             Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lysekils, Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Tanums, Tjörns, Uddevalla och Öckerö kommuner

Vänersborgs tingsrätt           Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds, Borås, Dals-Eds, Färgelanda, Herrljunga, Lerums, Lilla Edets, Marks, Melleruds, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamns, Vårgårda, Vänersborgs och Åmåls kommuner

Skaraborgs tingsrätt            Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Götene, Habo, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms, Töreboda och Vara kommuner

Värmlands tingsrätt             Värmlands län

Örebro tingsrätt                   Örebro län

Västmanlands tingsrätt        Västmanlands län

Falu tingsrätt                        Dalarnas län

Gävle tingsrätt                     Gävleborgs län

Ångermanlands tingsrätt      Västernorrlands län

Östersunds tingsrätt             Jämtlands län

Umeå tingsrätt                      Västerbottens län

Luleå tingsrätt                       Norrbottens län

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Genom överklagande till hovrätt och Högsta domstolen. Överklagandet ska ges in till den domstol som har meddelat avgörandet. Prövningstillstånd krävs i hovrätten och Högsta domstolen.

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

Bodelningsförrättare

Boutredningsman

Kronofogdemyndigheten vid summarisk process i mål om betalningsföreläggande eller handräckning


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 11/02/2019