Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Majetkové poměry v manželství

Vnitrostátní informace týkající se nařízení 2016/1103


V červnu 2016 přijala Evropská unie Odkaz se otevře v novém okně.nařízení týkající se majetkových poměrů v mezinárodních manželstvích, jehož cílem je pomoci párům s každodenní správou majetku a s jeho rozdělením v případě rozvodu nebo úmrtí jednoho z manželů. Nařízení v rámci posílené spolupráce přijalo 18 zemí EU: Švédsko, Belgie, Řecko, Chorvatsko, Slovinsko, Španělsko, Francie, Portugalsko, Itálie, Malta, Lucembursko, Německo, Česká republika, Nizozemsko, Rakousko, Bulharsko, Finsko a Kypr. Ostatní země EU se k nařízení mohou kdykoli připojit (v daném případě bude muset země přijmout i nařízení o majetkových důsledcích registrovaného partnerství).

Nařízení zajistí mezinárodním manželstvím právní jistotu a sníží náklady právních řízení, protože páry budou vědět, v jaké zemi by se při řešení svých majetkových záležitostí měly obrátit na soud a které vnitrostátní právo by se mělo uplatnit. Rovněž usnadní uznávání a výkon rozhodnutí v majetkových záležitostech vydaných v jiné zemi EU. Vzhledem k tomu, že majetek páru musí být v případě rozvodu nebo úmrtí rozdělen, usnadní nařízení též uplatňování pravidel EU pro přeshraniční rozvody a dědická řízení. Nařízení se použije ode dne 29. ledna 2019.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 12/02/2019