Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Formueforholdet mellem ægtefæller

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Nationale oplysninger vedrørende forordning 2016/1103


I juni 2016 vedtog EU en Link åbner i nyt vindueforordning om formueforholdet mellem ægtefæller i internationale ægteskaber, der har til formål at hjælpe par med at forvalte deres aktiver i det daglige og dele dem i tilfælde af skilsmisse eller den ene af ægtefællernes død. Forordningen blev vedtaget efter proceduren for forstærket samarbejde af 18 EU-lande: Sverige, Belgien, Grækenland, Kroatien, Slovenien, Spanien, Frankrig, Portugal, Italien, Malta, Luxembourg, Tyskland, Den Tjekkiske Republik, Nederlandene, Østrig, Bulgarien, Finland og Cypern. De øvrige EU-lande kan til enhver tid tilslutte sig forordningen (i givet fald vil landet også skulle tilslutte sig forordningen om de formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber).

Forordningen vil give internationale ægtepar retssikkerhed og mindske omkostningerne ved retssager, idet parrene vil vide, hvilket lands domstole, der skal behandle spørgsmål vedrørende deres formueforhold, og hvilken national lovgivning, der finder anvendelse ved behandlingen af disse spørgsmål. Forordningen vil også lette anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om ægtefællers formueforhold i et andet EU-land. Da et pars aktiver skal deles i tilfælde af skilsmisse eller død, vil forordningen endvidere lette anvendelsen af EU's regler om skilsmisser og arveforhold på tværs af grænserne. Forordningen finder anvendelse med virkning fra den 29. januar 2019.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 12/02/2019