Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Национална информация във връзка с Регламент № 2016/1103


През юни 2016 г. Европейският съюз прие Връзката отваря нов прозорецРегламент относно имуществените режими между съпрузи, който има за цел да помогне на двойките при ежедневното управление на тяхното имущество и при разделянето му в случай на развод или смърт на единия от съпрузите. Регламентът беше приет в рамките на процедура за засилено сътрудничество от 18 държави от ЕС: Швеция, Белгия, Гърция, Хърватия, Словения, Испания, Франция, Португалия, Италия, Малта, Люксембург, Германия, Чешката република, Нидерландия, Австрия, България, Кипър и Финландия. Други държави на ЕС могат да се присъединят към регламента по всяко време (в такъв случай държавата ще трябва да се присъедини също и към Регламента относно относно имуществените последици на регистрираните партньорства).

Регламентът предоставя на международните бракове правна сигурност и намалява разходите за съдебни производства, като двойките са запознати с това съдилищата на коя държава от ЕС следва да се занимават с въпросите, свързани с тяхното имущество, и кое национално право следва да се приложи за решаване на тези въпроси. Регламентът също така улеснява признаването и изпълнението на решенията по имуществени въпроси, постановени в друга държава от ЕС. В случаите, когато имуществото на двойката трябва да бъде разделено поради развод или смърт, регламентът улеснява и прилагането на правилата на ЕС относно трансграничните случаи на развод и наследяване. Регламентът е приложим от 29 януари 2019 г.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 11/05/2021