Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Matters of matrimonial property regimes - Croatia


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κροατία

Οικογενειακό δίκαιο – Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων


Article 64(1) (a) - the courts or authorities with competence to deal with applications for a declaration of enforceability in accordance with Article 44(1) and with appeals against decisions on such applications in accordance with Article 49(2)

Article 64(1) (b) - the procedures to contest the decision given on appeal referred to in Article 50

Article 65 (1) - the list of the other authorities and legal professionals referred to in Article 3(2)

Article 64(1) (a) - the courts or authorities with competence to deal with applications for a declaration of enforceability in accordance with Article 44(1) and with appeals against decisions on such applications in accordance with Article 49(2)

Applications for a declaration of enforceability in accordance with Article 44(1) and appeals against decisions on such applications in accordance with Article 49(2) are to be lodged with the municipal courts.

The responsible courts are:

All municipal courts under the Territories and Seats of Courts Act (Narodne novine (NN; Official Gazette of the Republic of Croatia) No 128/14).

Article 64(1) (b) - the procedures to contest the decision given on appeal referred to in Article 50

Under applicable national law in Croatia, there is no mechanism by which, for the purposes of Article 50, a decision on a legal remedy may be further contested, i.e. there are no courts with which a further appeal may be lodged.

Article 65 (1) - the list of the other authorities and legal professionals referred to in Article 3(2)

In Croatia, the municipal courts are responsible for dealing with non-litigious and enforcement cases under the Courts Act (NN Nos 28/13, 33/15, 82/15, 82/16). Therefore, under applicable national law in Croatia, there are no other competent authorities or legal professionals in accordance with Article 3(2) of the Regulation with competence in matters of matrimonial property regimes which exercise judicial functions or act by delegation of power by a judicial authority or under its control.


The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Last update: 16/04/2019