Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

  • Domov
  • ...
  • Zadeve na področju premoženjskih razmerij med zakoncema

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zadeve na področju premoženjskih razmerij med zakoncema - Nizozemska


Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1): sodnik posameznik, ki odloča o predlogih za izdajo začasne odredbe (voorzieningenrechter) pri okrožnem sodišču.

Za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2): okrožno sodišče, katerega sodnik posameznik, ki odloča o predlogih za izdajo začasne odredbe, je odločil o predlogu za priznanje ali o razglasitvi izvršljivosti.

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Kasacijska pritožba pri vrhovnem sodišču (Hoge Raad).

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Na Nizozemskem ni tovrstnih organov.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 03/09/2019