Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

  • Home
  • ...
  • Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel

Nationale informatie over Verordening (EU) 2016/1103


In juni 2016 heeft de Europese Unie een De link wordt in een nieuw venster geopend.verordening aangenomen over huwelijksvermogensstelsels bij internationale huwelijken om paren te helpen hun vermogen dagelijks te beheren en te verdelen in het geval van echtscheiding of overlijden van een van de echtgenoten. De verordening werd in het kader van de procedure van nauwere samenwerking aangenomen door achttien EU-landen: Zweden, België, Griekenland, Kroatië, Slovenië, Spanje, Frankrijk, Portugal, Italië, Malta, Luxemburg, Duitsland, Tsjechië, Nederland, Oostenrijk, Bulgarije, Finland en Cyprus. Andere EU-landen kunnen te allen tijde tot de verordening toetreden (in dat geval moet het betrokken land ook toetreden tot de verordening betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen).

De verordening zal internationale huwelijken rechtszekerheid bieden en de kosten van rechtsvorderingen verminderen, aangezien de paren zullen weten welke gerechten van welk land zaken met betrekking tot hun vermogen moeten behandelen en welk nationaal recht er moet worden toegepast om dergelijke zaken op te lossen. De verordening zal ook de erkenning en tenuitvoerlegging van in een ander EU-land gegeven beslissingen inzake vermogenskwesties vergemakkelijken. Aangezien het vermogen van een paar in het geval van echtscheiding of overlijden moet worden verdeeld, zal de verordening ook de toepassing van de EU-regels inzake grensoverschrijdende echtscheidingen en erfopvolgingen vergemakkelijken. De verordening is van toepassing met ingang van 29 januari 2019.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 12/02/2019