Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mål om makars förmögenhetsförhållanden

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Nationell information om förordning (EU) 2016/1103


I juni 2016 antog EU en Länken öppnas i ett nytt fönsterförordning om internationella pars förmögenhetsförhållanden för att hjälpa gifta par med den löpande förvaltningen av deras egendom och bodelning i händelse av äktenskapsskillnad eller dödsfall. Förordningen antogs av följande 18 EU-länder inom ramen för förfarandet för fördjupat samarbete: Sverige, Belgien, Grekland, Kroatien, Slovenien, Spanien, Frankrike, Portugal, Italien, Malta, Luxemburg, Tyskland, Tjeckien, Nederländerna, Österrike, Bulgarien, Finland och Cypern. Andra EU-länder kan när som helst ansluta sig till förordningen (i så fall måste landet även ansluta sig till förordningen om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap).

Förordningen skapar rättssäkerhet vid internationella äktenskap och minskar kostnaderna för rättsliga förfaranden eftersom gifta par vet vilket lands domstolar som ska handlägga ärenden som rör deras förmögenhetsförhållanden och vilken nationell lag som ska tillämpas för att avgöra sådana ärenden. Förordningen gör det också lättare att erkänna och verkställa beslut rörande makars förmögenhetsförhållanden som meddelats i en annan medlemsstat. Eftersom en bodelning av makarnas egendom måste göras i händelse av äktenskapsskillnad eller dödsfall gör förordningen det även lättare att tillämpa EU-bestämmelserna om skilsmässor och arvsärenden där flera EU-länder är inblandade. Förordningen börjar gälla den 29 januari 2019.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 12/02/2019