Sprawy dotyczące skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich

Przywróć

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Informacje krajowe dotyczące rozporządzenia 2016/1104


W czerwcu 2016 r. Unia Europejska przyjęła Link otworzy się w nowym oknierozporządzenie dotyczące skutków majątkowych międzynarodowych zarejestrowanych związków partnerskich, mające na celu pomoc w codziennym zarządzaniu majątkiem oraz w dokonywaniu podziału majątku w przypadku rozwiązania lub śmierci jednego z partnerów. Rozporządzenie to zostało przyjęte w ramach procedury wzmocnionej współpracy przez następujące 18 państw członkowskich UE: Szwecja, Belgia, Grecja, Chorwacja, Słowenia, Hiszpania, Francja, Portugalia, Włochy, Malta, Luksemburg, Niemcy, Republika Czeska, Niderlandy, Austria, Bułgaria, Finlandia i Cypr. Inne państwa członkowskie UE mogą w dowolnym momencie przystąpić do rozporządzenia (w takim przypadku dane państwo będzie również musiało przystąpić do rozporządzenia dotyczącego ustrojów majątkowych małżeństw).

Rozporządzenie zapewni międzynarodowym zarejestrowanym związkom partnerskim pewność prawną i ograniczenie kosztów postępowania sądowego w związku z tym, że pary będą wyraźnie wiedziały, sąd którego kraju UE jest właściwy do rozpatrywania kwestii dotyczących ich majątku i prawo którego kraju należy stosować przy rozstrzyganiu tych kwestii. Rozporządzenie ułatwi również uznawanie i wykonywanie orzeczeń dotyczących spraw majątkowych wydanych w innym państwie UE. Jako że majątek pary musi być podzielony w przypadku śmierci, rozporządzenie ułatwi także stosowanie przepisów UE dotyczących transgranicznych spraw spadkowych. Rozporządzenie stosuje się od dnia 29 stycznia 2019 r.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 27/02/2019