Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

  • Начало
  • ...
  • Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Национална информация във връзка с Регламент № 2016/1104


През юни 2016 г. Европейският съюз прие Връзката отваря нов прозорецРегламент относно имуществените последици на регистрираните партньорства, който има за цел да помогне на международните двойки при ежедневното управление на тяхното имущество и при разделянето му в случай на прекратяване на партньорството или смърт на един от членовете на двойката. Регламентът беше приет в рамките на процедура за засилено сътрудничество от 18 държави от ЕС: Швеция, Белгия, Гърция, Хърватия, Словения, Испания, Франция, Португалия, Италия, Малта, Люксембург, Германия, Чешката република, Нидерландия, Австрия, България, Кипър и Финландия. Други държави на ЕС могат да се присъединят към регламента по всяко време (в такъв случай държавата ще трябва да се присъедини също и към Регламента относно имуществените режими между съпрузи).

Регламентът ще предостави на международните регистрирани партньорства правна сигурност и ще намали разходите за съдебни производства, като двойките ще са ясно запознати с това съдилищата на коя държава от ЕС следва да се занимават с въпросите, свързани с тяхното имущество, и кое национално право следва да се приложи за решаване на тези въпроси. Регламентът също така ще улесни признаването и изпълнението на решенията по имуществени въпроси, постановени в една държава от ЕС, в друга държава от ЕС. Тъй като имуществото на двойката трябва да бъде разделено в случай на смърт, регламентът ще улесни и прилагането на правилата на ЕС относно трансграничното наследяване. Регламентът се прилага от 29 януари 2019 г.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 27/02/2019