Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • ...
  • Matters of the property consequences of registered partnerships

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Please note that the original language version of this page English has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Национална информация във връзка с Регламент № 2016/1104


През юни 2016 г. Европейският съюз прие Връзката отваря нов прозорецРегламент относно имуществените последици на регистрираните партньорства, който има за цел да помогне на международните двойки при ежедневното управление на тяхното имущество и при разделянето му в случай на прекратяване на партньорството или смърт на един от членовете на двойката. Регламентът беше приет в рамките на процедура за засилено сътрудничество от 18 държави от ЕС: Швеция, Белгия, Гърция, Хърватия, Словения, Испания, Франция, Португалия, Италия, Малта, Люксембург, Германия, Чешката република, Нидерландия, Австрия, България, Кипър и Финландия. Други държави на ЕС могат да се присъединят към регламента по всяко време (в такъв случай държавата ще трябва да се присъедини също и към Регламента относно имуществените режими между съпрузи).

Регламентът ще предостави на международните регистрирани партньорства правна сигурност и ще намали разходите за съдебни производства, като двойките ще са ясно запознати с това съдилищата на коя държава от ЕС следва да се занимават с въпросите, свързани с тяхното имущество, и кое национално право следва да се приложи за решаване на тези въпроси. Регламентът също така ще улесни признаването и изпълнението на решенията по имуществени въпроси, постановени в една държава от ЕС, в друга държава от ЕС. Тъй като имуществото на двойката трябва да бъде разделено в случай на смърт, регламентът ще улесни и прилагането на правилата на ЕС относно трансграничното наследяване. Регламентът се прилага от 29 януари 2019 г.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 27/02/2019