Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

  • Αρχική σελίδα
  • ...
  • Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Matters of the property consequences of registered partnerships - France


Article 64(1) (a) - the courts or authorities with competence to deal with applications for a declaration of enforceability in accordance with Article 44(1) and with appeals against decisions on such applications in accordance with Article 49(2)

Article 64(1) (b) - the procedures to contest the decision given on appeal referred to in Article 50

Article 65 (1) - the list of the other authorities and legal professionals referred to in Article 3(2)

Article 64(1) (a) - the courts or authorities with competence to deal with applications for a declaration of enforceability in accordance with Article 44(1) and with appeals against decisions on such applications in accordance with Article 49(2)

The applications referred to in Article 44 are submitted to the Registry Director (Directeur de greffe) of the Regional Court (Tribunal de grande instance) (Articles 509(1) and 509(2) of the Code of Civil Procedure [Code de procédure civile]) if they relate to a court decision or court settlement and to the President of the Association of Notaries (Chambre des notaires), or his/her replacement in case of absence or incapacity (Article 509(3) of the Code of Civil Procedure), if they relate to an authentic instrument.

The authority before which the appeals referred to in Article 49(2) are lodged is the President (Président) of the Regional Court (Article 509(9) of the Code of Civil Procedure).

Article 64(1) (b) - the procedures to contest the decision given on appeal referred to in Article 50

A final decision given by the President of the Regional Court may only be contested by bringing an appeal on a point of law (pourvoi en cassation) before the Court of Cassation (Cour de cassation).

The grounds for an appeal on a point of law may vary (ruling contravening the law, misuse of power, lack of jurisdiction, lack of legal basis, lack of legal grounds, conflicting judgments, etc.) but, in all cases, the Court limits itself to a review of the application of the law. This means that the Court checks that the ruling did not contravene the law or disregard the rule of law but does not examine the facts of the case.

La Cour de cassation

5 Quai de l’horloge

75055 Paris

Article 65 (1) - the list of the other authorities and legal professionals referred to in Article 3(2)

Not applicable


The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Last update: 10/04/2019