Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Majetkové důsledky registrovaného partnerství - Chorvatsko


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Chorvatsko

Rodinné právo – Majetkové důsledky registrovaného partnerství


čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Návrhy na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2 se předkládají městským soudům.

Příslušnými soudy jsou:

Všechny městské soudy podle zákona o obvodech a sídlech soudů (Úřední věstník Chorvatské republiky, Narodne novine č. 128/14).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Podle platných vnitrostátních právních předpisů neexistuje v Chorvatské republice žádný mechanismus, kterým by pro účely článku 50 mohlo být dále napadnuto rozhodnutí o opravném prostředku, tj. neexistují soudy, u kterých se podává další opravný prostředek.

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

V Chorvatské republice jsou k projednávání nesporných věcí a k výkonu rozhodnutí podle zákona o soudech příslušné městské soudy (Narodne novine č. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16). Podle platných vnitrostátních právních předpisů Chorvatské republiky tudíž neexistují žádné další příslušné orgány nebo právní odborníci podle čl. 3 odst. 2. nařízení, kteří by byli příslušní ve věcech majetkových poměrů v manželství pro výkon soudních funkcí nebo pro výkon pravomocí přenesených soudním orgánem nebo pod jeho kontrolou.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/09/2019