Starpniecība

Valstu informācija par Direktīvu 2008/52/EK


Vispārīga informācija

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Saite atveras jaunā logāDirektīvas 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās mērķis ir atvieglot piekļuvi alternatīvai strīda izšķiršanai un rosināt strīdu izšķiršanu ar izlīgumu, veicinot mediācijas izmantošanu un nodrošinot līdzsvarotas mediācijas un tiesvedības procesu attiecības.

Kompetentās iestādes saskaņā ar Direktīvas 6. panta 3. punktu ir iestādes, kas ir kompetentas pieņemt lūgumus, lai mediācijā panākta rakstiska izlīguma saturu atzīst par izpildāmu.

Direktīvu piemēro visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Eiropas e-tiesiskuma portālā ir informācija par šīs direktīvas piemērošanu.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Papildu saite

Saite atveras jaunā logāARHIVĒTA Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta vietne (slēgta kopš 2017. gada 30. septembra)


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 06/10/2020