Tarpininkavimas

Valstybių narių informacija dėl Direktyvos Nr. 2008/52/EB


Bendra informacija

2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasdirektyva 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų siekiama sudaryti geresnes alternatyvaus ginčų sprendimo galimybes ir propaguoti taikų ginčų sprendimą skatinant naudotis mediacija bei užtikrinant subalansuotą mediacijos ir teismo proceso ryšį.

Remiantis Direktyvos 6 straipsnio 3 dalimi, kompetentingos institucijos – tai institucijos, kompetentingos priimti prašymus mediacijos būdu pasiekto rašytinio susitarimo turinį pripažinti vykdytinu.

Direktyva taikoma visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją.

Europos e. teisingumo portale informuojama apie Direktyvos taikymą.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Susijusi nuoroda

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasARCHYVUOTA Europos teisminio atlaso svetainė (nebeveikia nuo 2017 m. rugsėjo 30 d.)


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 06/10/2020

Tarpininkavimas - Belgija


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Teisminės institucijos, komptetentingos prireikus vykdyti taikomojo tarpininkavimo susitarimus, yra: taikos teisėjas, policijos teisėjas, pirmosios instancijos teismas, komercinių bylų teismas, darbo ginčų teismas, apeliacinis teismas, darbo teismas ir, supaprastinto proceso atveju, teismo pirmininkas.

Remiantis 1803 m. kovo 16 d. Notariato įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, vienintelė neteisminė institucija, galinti prireikus vykdyti taikomojo tarpininkavimo susitarimą, yra notaras.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 28/07/2017

Tarpininkavimas - Bulgarija


Nacionalinę teisęPDF(1069 Kb)bg


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Institucijos, kompetentingos priimti prašymus pagal Direktyvos 6 straipsnio 1 ir 2 dalis, yra apylinkės teismai.

Taikinamojo tarpininkavimo įstatymo 18 straipsnio „Susitarimo vykdomumas“ 1 dalyje nustatyta, kad tarpininkavimo būdu pasiektas susitarimas dėl teisinio ginčo turi teisminio susitarimo galią ir turi būti patvirtintas apylinkės teismo.

Taikinamojo tarpininkavimo įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad susitarimą patvirtinus šalims, jį dar patvirtina teismas, jeigu jis neprieštarauja Tarpininkavimo įstatymui arba pripažintiems etikos principams.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 10/09/2020

Tarpininkavimas - Čekija


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Čekijos Respublikoje kompetenciją priimti Direktyvos 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus prašymus turi šios institucijos:

- visi apygardos teismai, kurie pagal nacionalinę proceso teisę turėtų dalykinę jurisdikciją nagrinėti atitinkamą ginčą;
- visi apylinkės teismai, kurie pagal nacionalinę proceso teisę turėtų dalykinę jurisdikciją nagrinėti atitinkamą ginčą;
- visi notarai.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Tarpininkavimas - Vokietija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Kam priklauso kompetencija priimti prašymus pripažinti susitarimą vykdytinu, priklauso nuo to, kaip susitarta per tarpininkavimą. Tarpininkavimo būdu pasiekti susitarimai yra vykdomi pagal bendrąsias taisykles.

Todėl Vokietijoje tarpininkavimo susitarimas gali vyti vykdomas tik tuomet, jei jis sudarytas arba patvirtintas teismo (Civilinio proceso kodekso (ZPO) 794 straipsnio 1 dalies 1 punktas; Įstatymo dėl proceso šeimos bylose ir ypatingosios teisenos atvejais (FamFG) 88 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 156 straipsnio 2 dalis; FamFG 86 straipsnio 1 dalies 3 punktas ir 36 straipsnis), jei jis sudarytas kaip vykdytinas notarinis dokumentas (Civilinio proceso kodekso 794 straipsnio 1 dalies 5 punktas ir 797 straipsnis; FamFG 86 straipsnio 1 dalies 3 punktas, Civilinio proceso kodekso 794 straipsnio 1 dalies 5 punktas), kaip vykdytinas Jaunimo reikalų tarnybos dokumentas dėl išlaikymo (Socialinės apsaugos kodekso VIII tomo dėl vaikų ir jaunimo reikalų (SGB VIII) 59 straipsnio 1 dalies 3–4 punktai ir 60 straipsnis) kaip vykdytinu pripažintas advokato dokumentas (Civilinio proceso kodekso 794 straipsnio 1 dalies 4b punktas ir 796b straipsnis) arba kaip vykdytinas pripažintų ginčų sprendimo įstaigų dokumentas (Civilinio proceso kodekso 794 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 9797a straipsnis). Kompetentingas teismas, notaras arba ginčų sprendimo įstaigos vietos apylinkės teismas nustatomas pagal bendrąsias kompetencijos nustatymo taisykles.

Jei tarpininkavimo būdu pasiektas susitarimas nebuvo sudarytas reikiamos formos, kad būtų tiesiogiai vykdytinas, jo nuostatos turi būti pateiktos pagal bendrąją tvarką kompetentingam teismui, kad jis pripažintų susitarimą vykdytinu.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 22/06/2020

Tarpininkavimas - Estija


Mediacijos direktyva 2008/52/EB į Estijos teisę perkelta Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTaikinimo įstatymu.


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Prašymas, kad tarpininkavimo būdu pasiektas rašytinis susitarimas būtų privalomai vykdomas, pateikiamas apygardos teismui, kuriam pagal teritoriją priklausančioje jurisdikcijoje buvo vykdomas tarpininkavimas. Tam tikrais atvejais notaras gali patvirtinti tarpininkaujant pasiektą susitarimą, ir jis tampa vykdytinas. Notarų kontaktinius duomenis rasite spustelėję ant nuorodos Rasti notarą.

Kai su šalių ginčais yra susiję vaikai, šalys gali kreiptis į vietos valdžios institucijas, o jos jas nukreipia į šeimos tarpininkavimo tarnybas, kurias finansuoja vietos valdžios institucijos (jei tokių tarnybų paslaugų reikia). Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Pagal Taikinimo įstatymą tarpininkavimas yra mokamas; tarpininkavimo mokestis nustatomas tarpininko ir susijusių šalių susitarimu. Tarpininkų asociacijos svetainėje nurodyta, kad šeimos tarpininkavimo paslauga kainuoja 70 EUR už seansą. Tarpininkavimo išlaidos padalijamos po lygiai abiem šalims.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 21/01/2020

Tarpininkavimas - Airija


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

1. Jei teismas, kuriam buvo pareikštas ieškinys, pasiūlo šalims pasinaudoti taikinamuoju tarpininkavimu, ir jame pasiekiamas susitarimas, šis teismas taip pat kompetentingas priimti prašymą paskelbti tokį susitarimą vykdytinu.

2. Visais kitais atvejais prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu kompetentingas Aukštojo teismo teisėjas (Master of the High Court).


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 07/12/2020

Tarpininkavimas - Graikija


Nacionalinę teisęPDF(312 Kb)el


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Priimti direktyvos 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus prašymus kompetentinga apylinkės, kurioje vyko taikomasis tarpininkavimas, pirmosios instancijos vieno teisėjo teismo raštinė (Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου).


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 02/11/2020

Tarpininkavimas - Ispanija


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Kompetentingi Ispanijos teismai – susitarimą patvirtinęs teismas (jei vykdytinas taikinamojo tarpininkavimo susitarimas sudarytas jau pradėjus nagrinėti bylą teisme) ir pirmosios instancijos teismai, turintys kompetenciją tarpininkavimo susitarimo sudarymo vietoje (jei susitarimas pasiektas vykdant taikinamojo tarpininkavimo procedūrą).


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/04/2020

Tarpininkavimas - Prancūzija


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Paskelbti taikomojo tarpininkavimo susitarimą vykdytinu kompetentingos tos pačios institucijos, kurios turi dalykinę jurisdikciją nagrinėti ginčą.

Atlikdamas taikinimo tarpininko funkcijas, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnotaras gali paskelbti taikomojo tarpininkavimo susitarimą vykdytinu, jei jis buvo priimtas notaro akivaizdoje, ir jame yra nuostata dėl vykdymo kompetencijos.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/01/2020

Tarpininkavimas - Kroatija


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Kroatijoje institucijos, kompetentingos priimti prašymus pagal 6 straipsnio 1 ir 2 dalis, yra šios:

– bylose, susijusiose su komercinių teismų jurisdikcijai priklausančiais klausimais:

Trgovački sud u Zagrebu

Petrinjska 8

10000 Zagreb

tel: + 385 1 4897 222

fax: +385 1 4920 871

e-mail: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr;

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://sudovi.pravosudje.hr/tszg/

– kitose bylose:

Županijski sud u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb,

tel: +385 1 4801 111

fax: +385 1 4920 260

e.mail: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaszszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 23/05/2019

Tarpininkavimas - Italija


Nacionalinę teisęPDF(476 Kb)it


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Atsižvelgiant į 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/52/EB 6 straipsnio 3 dalyje nustatytą reikalavimą pranešti, reikėtų patikslinti, kad pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮstatyminio nutarimo Nr. 28/2010 12 straipsnio pirmą pastraipą, sprendžiant Bendrijos direktyvos 2 straipsnyje nurodytus tarpvalstybinius ginčus rašytinį susitarimą patvirtina teismo apygardos, kurioje tas susitarimas turi būti privalomai vykdomas, teismo pirmininkas.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 12/01/2021

Tarpininkavimas - Kipras


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Kipro Respublika nustatė, kad prašymus pagal 6 straipsnio 1 ir 2 dalis kompetentingi priimti apygardos teismai (District Courts).


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 07/09/2020

Tarpininkavimas - Latvija


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Latvijos institucijos informuoja, kad šiame straipsnyje nurodytus prašymus paskelbti raštiškus taikinamojo tarpininkavimo susitarimus vykdytinais priima apylinkių (miestų) teismai. Taip pat Latvijos institucijos informuoja, kad raštiški taikinamojo tarpininkavimo susitarimai Latvijoje pripažįstami vykdytinais tik tais atvejais, kai tai nustatyta 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo arba (jei byla iškelta iki 2015 m. sausio 10 d.) 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 23/09/2020

Tarpininkavimas - Lietuva


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Vadovaujantis 2008 m. liepos 15 d. priimto Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, kai ginčas, kuris sprendžiamas taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) būdu, nėra tuo pačiu metu nagrinėjamas teisme, ginčo šalių bendru prašymu taikos sutartis gali būti pateikta teismui tvirtinti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje nustatyta supaprastinto proceso tvarka. Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo paduodamas ginčo šalių pasirinkimu vienos iš ginčo šalies gyvenamosios vietos arba buveinės apylinkės teismui.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 21/10/2019

Tarpininkavimas - Liuksemburgas


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Prašymas pagal Direktyvos 2008/52/EB 6 straipsnį turėtų būti teikiamas apygardos, kurioje yra asmens, kurio atžvilgiu tarpininkavimo būdu pasiektas susitarimas turi būti privalomai vykdomas, nuolatinė gyvenamoji vieta, o jei nuolatinės gyvenamosios asmuo neturi – gyvenamoji vieta, teismo primininkui. Jei šis asmuo Liuksemburge nuolatinės gyvenamosios vietos neturi ir jame negyvena, prašymas teikiamas tos apygardos, kurioje tarpininkavimo būdu pasiektas susitarimas turi būti privalomai vykdomas, teismo pirmininkui.

Adresai:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire,

L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 26/02/2020

Tarpininkavimas - Vengrija


Nacionalinę teisęPDF(1648 Kb)hu


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Taikomojo tarpininkavimo metu pasiekto susitarimo šalys gali pačios kreiptis dėl jo nuostatų įgyvendinimo. Jos gali prašyti, kad susitarimą patvirtintų teismas, priimdamas vykdytiną nutartį, arba notaras (közjegyző), susitarimo pagrindu išduodamas specialų vykdymo dokumentą (közokirat).


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 27/03/2017

Tarpininkavimas - Malta


Nacionalinę teisęPDF(146 Kb)mt


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Pagal Maltos įstatymų 474 skirsnį (Tarpininkavimo įstatymą) ginčo šalys arba viena ginčo šalis, gavusi aiškų kitų šalių sutikimą, gali prašyti mediacijos būdu pasiekto rašytinio susitarimo turinį pripažinti privalomai vykdomu, taikant Civilinio proceso organizavimo kodekso (Maltos įstatymų 12 skirsnio) nuostatas.  Tokio susitarimo turinys turi būti privalomai vykdomas, jeigu susitarimo turinys neprieštarauja nacionalinei teisei. Susitarimo turinį privalomai vykdomu gali pripažinti teismas ar kita kompetentinga institucija, pagal tos valstybės narės, kurioje pateiktas prašymas, įstatymus priimdama nutartį, sprendimą arba autentišką dokumentą. Teismų kompetencija nustatyta Maltos įstatymų 12 skirsnyje. Kompetentinga institucija – Maltos tarpininkavimo centras, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 14/07/2016

Tarpininkavimas - Nyderlandai


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Priimti 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus prašymus kompetentingi šie teismai ar kitos institucijos:

I Teismai:

 • Rechtbank Amsterdam
 • Gerechtshof Amsterdam
 • Rechtbank Den Haag
 • Gerechtshof Den Haag
 • Rechtbank Gelderland
 • Rechtbank Limburg
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • Rechtbank Overijssel
 • Rechtbank Rotterdam
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Taikinamojo tarpininkavimo susitarimo šalys gali prašyti notarą šio susitarimo pagrindu išduoti notarinį dokumentą, Nyderlanduose vykdytiną pagal Civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalį.

Visų Nyderlandų notarų biurų sąrašą galima rasti: Rasti notarą


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 06/07/2016

Tarpininkavimas - Austrija


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Pagal 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų 6 straipsnio 3 dalį gali būti teikiama ši informacija:

norėdami gauti dokumentą, kuriuo per mediacijos procedūrą sudarytas raštiškas susitarimas paskelbiamas vykdytinu, mediacijos šalys gali kreiptis į notarą (Notar). Jos gali sudaryti tokį susitarimą tiesiogiai atvykusios pas notarą arba pateikti jam anksčiau sudarytą raštišką susitarimą notariškai patvirtinti priimant oficialų dokumentą pagal Notarų kodekso (Notariatsordnung) 54 straipsnį. Be to, bet kuriame apylinkės teisme (Bezirksgericht) gali būti sudarytas teisminis susitarimas dėl mediacijos būdu pasiekto raštiško susitarimo civilinės bylos klausimu.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 12/01/2018

Tarpininkavimas - Lenkija


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Pagal Civilinio proceso kodekso 18313 straipsnį priimti prašymą paskelbti raštišką taikinamojo tarpininkavimo susitarimą vykdytinu kompetentingas:

- jei taikinamasis tarpininkavimas vyko teisme – atitinkamas teismas;

- jei taikinamasis tarpininkavimas vyko ne teisme (pagal sutartį) – teismas, kuris būtų kompetentingas nagrinėti bylą pagal bendrąją ar išimtinę jurisdikciją, kaip nustatyta Civilinio proceso kodekso 28–30 ir 38– 42 straipsniuose. Tai gali būti teismas, turintis jurisdikciją gyvenamojoje vietoje, skolininko nuolatinėje gyvenamojoje vietoje arba, pvz., turto buvimo vietoje. Ginčuose dėl tėvų ir vaikų santykių kompetentingas kreditoriaus gyvenamosios vietos teismas.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/06/2019

Tarpininkavimas - Portugalija


Nacionalinę teisęPDF(249 KB)pt


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Mediacijos direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje nurodytas kompetentingas teismas yra teismas, turintis dalykinę jurisdikciją nagrinėti atitinkamą ginčą, kaip nurodyta Įstatymo Nr. 29/2013 14 straipsnio 2 dalyje, kurioje nustatyti Portugalijoje taikinamajam tarpininkavimui taikomi bendrieji principai, taip pat teisiniai reikalavimai tarpininkavimui civilinėse ir komercinėse bylose, tarpininkams ir viešajam tarpininkavimui.

Civilinio proceso kodekso 64 ir 65 straipsniuose nustatytos dalykinės jurisdikcijos nustatymo taisyklės. 64 straipsnyje nurodyta, kad teismų jurisdikcijai priklauso bylos, nepriskirtos kitų rūšių teisminėms institucijoms, o 65 straipsnyje – kad klausimas, kurios bylos pagal dalyką priklauso teismų ir specializuotų skyrių jurisdikcijai, sprendžiamas pagal įstatymus dėl teismų veiklos organizavimo.

Teisės aktai dėl teismų veiklos organizavimo yra 2013 m. rugpjūčio 26 d. Įstatymas Nr. 62/2013 su pakeitimais ir 2014 m. kovo 27 d. Įstatyminis dekretas Nr. 49/2014 su pakeitimais.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 21/09/2020

Tarpininkavimas - Rumunija


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje nurodytos teisminės ir kitos institucijos, kompetentingos priimti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus prašymus, yra:

  - bendrosios kompetencijos teismai;
  - specialieji teismai;
  - apeliaciniai teismai;
  - Aukščiausiasis kasacinis ir teisingumo teismas.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 29/06/2020

Tarpininkavimas - Slovėnija


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Pagal Taikomojo tarpininkavimo civilinėse ir komercinėse bylose įstatymo (2008 m. birželio 6 d. Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 56/2008) 14 straipsnio 2 dalį šalių susitarimu ginčas gali būti išsprendžiamas sudarant iškart vykdytiną notarinį dokumentą, teisminį susitarimą arba priimant šalių susitarimu grindžiamą arbitražo sprendimą.

1. Iškart vykdytino notarinio dokumento išdavimas:

Notarai gali išduoti iškart vykdytiną notarinį dokumentą (Notariato įstatymo 2 ir 3 straipsniai, Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 2/2007, trečioji konsoliduota redakcija, su pakeitimais, paskelbtais Oficialiajame leidinyje Nr. 33/2007 ir Nr. 45/2008).

Naujausia informacija apie notarų biurus pateikiama Slovėnijos notarų rūmų svetainėje (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNotarska zbornica Slovenije).


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 30/01/2017

Tarpininkavimas - Slovakija


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Pagal Įstatymo Nr. 97/1963 dėl tarptautinės privatinės ir proceso teisės (su pakeitimais) 68a straipsnį institucijos, kompetentingos priimti prašymus pagal direktyvos 6 straipsnio 1 ir 2 dalis, yra šios, jeigu yra įvykdytos įstatyme nustatytos sąlygos:

a) Bratislavos apygardos teismas (santuokos bylos);

b) apylinkės teismas, turintis jurisdikciją pagal vaiko gyvenamąją vietą, arba, jeigu tokios jurisdikcijos neturima, apylinkės teismas, turintis jurisdikciją pagal dabartinę gyvenamąją vaiko vietą. Jeigu tokio teismo nėra, nagrinėti bylas dėl globos ir matymosi su vaiku kompetencija tenka apylinkės teismui Okresný súd Bratislava I.

c) teismas, turintis kompetenciją spręsti dėl sprendimo vykdymo arba suteikti leidimą pradėti vykdymą, jeigu pagal b punktą neįmanoma nustatyti teismo jurisdikcijos. Kai sprendimo vykdyti nereikia, kompetentinga institucija yra bendrosios kompetencijos teismas, kuris turi jurisdikciją asmens, dėl kurio priimtas sprendimas turi būti pripažintas, atžvilgiu; jeigu tokio teismo nėra, tokiu atveju kompetentingas teismas yra apylinkės teismas Okresný súd Trnava.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 27/04/2020

Tarpininkavimas - Suomija


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Kompetentingas teismas

Paskelbti šiame skyriuje nurodytą susitarimą vykdytinu kompetentingas susitarimo šalies įprastinės ar nuolatinės gyvenamosios vietos apygardos teismas (käräjäoikeus). Jei nė vienos iš susitarimo šalių įprastinė ar nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Suomijoje, kompetentingas Helsinkio apygardos teismas (Helsinki käräjäoikeus). Informacijos apie kompetentingus apygardos teismus galima rasti Teisingumo ministerijos svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 04/01/2021

Tarpininkavimas - Švedija


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

6 straipsnio 3 dalyje nurodytą kompetenciją turi apylinkių teismai (tingsrätterna). Kuris apylinkės teismas kompetentingas, priklauso nuo to, kur buvo sudarytas taikomojo tarpininkavimo susitarimas. Jei pagal šią taisyklę kompetentingas teismas nenustatomas, pavyzdžiui, jei susitarimas sudarytas ne Švedijoje, kompetentingas Vermlando apylinkės teismas. Prašymas paskelbti susitarimą vykdytinu pateikiamas apylinkės teismui, kuris kompetentingas pagal vienos iš susitarimo šalių įprastinę gyvenamąją vietą.

Jeigu nė vienos iš susitarimo šalių įprastinė gyvenamoji vieta nėra Švedijoje, kompetentingas Vermlando apylinkės teismas.

Värmlands tingsrätt
Pašto adresas: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Tel: + 46 (0)54 14 84 00 
Faksas: + 46 (0)54 18 47 35
El. paštas: varmlands.tingsratt@dom.se


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 26/10/2020

Tarpininkavimas - Anglija ir Velsas


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Norėdami, kad ES tarpvalstybinio taikinamojo tarpininkavimo susitarimas, kuris nebuvo paskelbtas vykdytinu kitoje ES valstybėje narėje, būtų vykdomas Anglijoje ir Velse, turite pateikti atitinkamą prašymą pagal toliau išdėstytą procedūrą.

• Jei dalyvaujate Anglijos ir Velso teismo procese, susijusiame su taikinamojo tarpininkavimo metu nagrinėtu ginču, prašymą turite pateikti šiam teismui.

• Jei nedalyvaujate Anglijos ir Vesto teismo procese, o taikinamasis tarpininkavimas vyko dėl civilinės ar komercinės bylos (išskyrus šeimos bylas), prašymą paskelbti taikinamojo tarpininkavimo susitarimą vykdytinu turite pateikti Aukštajam teismui (High Court) arba bet kuriam iš toliau išvardytų civilines bylas nagrinėjančių teismų, kurie būtų kompetentingi nagrinėti susijusį ginčą teismo proceso, o ne taikomojo tarpininkavimo, atveju. Pavyzdžiui, galite pateikti prašymą teismui, turinčiam kompetenciją vienos ar kelių šalių gyvenamojoje vietoje, o jei taikinamuoju tarpininkavimu spręstas ginčas susijęs su žeme – jos buvimo teritorijoje kompetentingam teismui.

• Jei nedalyvaujate Anglijos ir Velso teismo procese, o taikinamasis tarpininkavimas vyko dėl šeimos bylos, prašymą turite pateikti šeimos bylas nagrinėjančiam teismui, kuris būtų kompetentingas nagrinėti susijusį ginčą teismo proceso, o ne taikomojo tarpininkavimo atveju. Kadangi tai, kuris teismas yra kompetentingas, labai priklauso nuo ginčo ar susitarimo turinio pobūdžio, suinteresuotos šalys turėtų šiuo klausimu kreiptis į vienos ar kelių šalių gyvenamojoje vietoje kompetentingą teismą. Be to, dėl kompetentingo teismo suinteresuotos šalys gali pasikonsultuoti su Anglijos ir Velso šeimos teisės srities advokatu.

Norėdami, kad ES tarpvalstybinio taikinamojo tarpininkavimo susitarimas, kuris buvo pripažintas vykdytinu kitoje ES valstybėje narėje, būtų vykdomas Anglijoje ir Velse, turite pateikti atitinkamą prašymą pagal toliau išdėstytą procedūrą.

Civilinių ir komercinių (išskyrus šeimos) bylų atveju pagal 2012 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija). Prašymą galima pateikti tik Aukštajam teisingumo teismui (High Court of Justice).

Šeimos bylų atveju:

i. pagal minėtą 2012 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1215/2012 ir (arba)

ii. pagal 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo.

Naujausia informacija apie teismų kompetenciją pateikiama svetainėje Court and Tribunal Finder.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 12/04/2016

Tarpininkavimas - Šiaurės Airija


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Jei norite, kad taikinamojo tarpininkavimo susitarimas būtų vykdomas Šiaurės Airijoje, turite pateikti atitinkamą prašymą pagal toliau išdėstytą procedūrą.

• Jei dar nepradėjote teismo proceso, prašymą paskelbti taikomojo tarpininkavimo susitarimą vykdytinu turite pateikti Aukštajam teismui (High Court) ar vienam iš nurodytų kitų teismų (žr. nuorodą).

• Tačiau jei Šiaurės Airijoje teismo procesas yra pradėtas, prašymą paskelbti taikomojo tarpininkavimo susitarimą vykdytinu reikia pateikti jūsų bylą nagrinėjančiam teismui.

Teismų sąrašą galima rasti Courts and Tribunals svetainėje.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 25/02/2019

Tarpininkavimas - Škotija


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Direktyva 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų įgyvendinta 2011 m. tarpvalstybinio tarpininkavimo (Škotija) reglamentais.  Šioje direktyvoje numatyta galimybė pripažinti tarpininkavimo susitarimus vykdytinais kitose valstybėse narėse.  Šie Škotijos reglamentai taikomi tarpvalstybiniams ginčams (t. y., kai bent vienos iš ginčo šalių nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje nei kitos ginčo šalies) tam tikrose civilinėse ir komercinėse bylose.

Jei norite, kad tarpininkavimo susitarimas būtų vykdomas Škotijoje, galima taikyti vieną iš toliau nurodytų procedūrų.

 • Galite kreiptis į Sesijų teismą arba Vyriausiojo teisėjo teismą su prašymu teisminiu lygmeniu pripažinti tarpininkavimo būdu pasiektą susitarimą.  Šis susitarimas tokiu atveju įgis teismo nutarties formą.
 • Kitas galimas sprendimas – įrodymo galią turinčius rašytinius susitarimus galima užregistruoti Tarybos ir Sesijų teismo arba Vyriausiojo teisėjo teismo registre, kad jie taptų vykdytini.  Norėdami užregistruoti susitarimą Tarybos ir Sesijų teismo registre, turite kreiptis į Registrų tvarkytoją (Keeper of the Registers of Scotland).  Informacijos apie Tarybos ir Sesijų teismo registrą pateikiama čia. Susitarimą užregistravus vykdymui, jis pripažįstamas autentišku dokumentu.

Susitarimų, kurie buvo patvirtinti teismo arba užregistruoti vienu iš pirmiau aprašytų būdų, gali būti vykdomi kitose ES valstybėse narėse.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 17/02/2020

Tarpininkavimas - Gibraltaras


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Prašymai paskelbti taikomojo tarpininkavimo susitarimą vykdytinu pateikiami Aukščiausiojo teismo registrui (Registrar of the Supreme Court) adresu:

Supreme Court of Gibraltar
277 Main Street
Gibraltar
Telefonas (+ 350) 2007 8808
Faksas (+ 350) 2007 7118


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 20/03/2017