Medierea

Informații furnizate de statele membre cu privire la Directiva 2008/52/CE


Informații generale

Obiectivul Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirectivei 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială este de a facilita accesul la soluţionarea alternativă a litigiilor şi de a promova soluţionarea pe cale amiabilă a acestora prin încurajarea utilizării medierii şi asigurarea unei relaţii echilibrate între mediere şi procedurile judiciare.

Autorităţile competente în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din directivă sunt cele competente să primească cereri prin care se solicită dobândirea caracterului executoriu al conţinutului acordului scris rezultat în urma medierii.

Directiva se aplică tuturor statelor membre al Uniunii Europene, cu excepţia Danemarcei.

Portalul european e-Justiție vă oferă informații despre aplicarea directivei.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Link relevant

Linkul se deschide într-o fereastră nouăVersiunea ARHIVATĂ a vechiului site ATLASUL judiciar european (închis la 30 septembrie 2017)


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 06/10/2020

Medierea - Belgia


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

„Instanţele judecătoreşti”competente să confere caracter executoriu unui acord rezultat în urma medierii, dacă acest lucru este necesar, sunt: un judecător de pace, un magistrat (politierechter), o instanţă de prim grad de jurisdicţie, o instanţă comercială, o instanţă de dreptul muncii, o instanţă de apel, un tribunal al muncii şi, în cazul procedurii privind măsurile provizorii, preşedintele instanţei de judecată.

Singura „altă autoritate” care poate, dacă este necesar, să confere caracter executoriu unui acord rezultat în urma medierii este un notar, pe baza articolului 19 alineatul (1) din Legea privind profesia de notar din 16 martie 1803.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 28/07/2017

Medierea - Bulgaria


Dreptul internPDF(1069 Kb)bg


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Autoritățile competente să soluționeze cereri depuse în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și (2) din directivă sunt instanțele districtuale (de raion).

În temeiul articolului 18 alineatul (1) din Legea privind medierea, intitulat „Forța executorie a acordurilor”, un acord la care s-a ajuns în urma medierii are aceeași valoare ca o tranzacție judiciară și este supus aprobării de către instanțele districtuale.

În temeiul articolului 18 alineatul (2) din Legea privind medierea, instanța aprobă acordul, după ce acesta a fost confirmat de către părți, cu condiția să nu fie în contradicție cu legea sau cu ordinea publică.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 10/09/2020

Medierea - Republica Cehă


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

În Republica Cehă, autoritățile competente să primească cereri în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) și (2) din directivă sunt:

- instanțele districtuale (okresní soudy) în cazurile în care, în conformitate cu dreptul procedural național, aceste instanțe ar avea competență ratione materiae;

- instanțele regionale (krajské soudy) în cazurile în care, în conformitate cu dreptul procedural național, aceste instanțe ar avea competență ratione materiae;

- notarii.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 16/09/2020

Medierea - Germania

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Competența în materie de primire a cererilor pentru declararea caracterului executoriu depinde de natura acordului de mediere. În ceea ce privește caracterul executoriu al acordului de mediere, se aplică normele generale.

Prin urmare, acordurile de mediere nu pot fi executate în Germania decât sub formă de tranzacții judiciare aprobate sau încheiate (gerichtliche oder gerichtlich gebilligte Vergleiche) [articolul 794 alineatul (1) punctul 1 din Codul de procedură civilă (ZPO); articolul 86 alineatul (1) punctul (2) și articolul 156 alineatul (2) din Legea privind procedura în materie de dreptul familiei și în materia procedurilor necontencioase (FamFG); articolul 86 alineatul (1) punctul (3) și articolul 36 din FamFG, articolul 794 alineatul (1) punctul (5), articolul 797 din ZPO, articolul 86 alineatul (1) punctul (3) din FamFG, articolul 794 alineatul (1) punctul (5) din ZPO], de titluri executorii ale Oficiului german de asistență social a tinerilor (vollstreckbare Urkunden des Jugendamtes über Unterhalt) privind întreținerea [articolul 59 alineatul (1) punctele (3) și (4) și articolul 60 Cartea VIII – „Asistență pentru copii și tineri” din Codul social (SGB VIII)], de tranzacții extrajudiciare declarate executorii (für vollstreckbar erklärte Anwaltsvergleiche ) [articolul 794 alineatul (1) punctul (4b), articolele 796a și 796b din ZPO) sau de tranzacții executorii emanând de la comisiile de arbitraj autorizate (vollstreckbare Vergleiche vor anerkannten Gütestellen ) [articolul 794 alineatul (1) punctul (1), articolul 797 din ZPO]. Notarii sau instanțele judecătorești sunt competente în temeiul normelor generale și/sau instanța districtuală de la sediul organului de arbitraj.

În cazul în care acordul de mediere nu are forță executorie din cauza unui viciu de formă, caracterul executoriu al conținutului său trebuie să fie susținut în fața instanței competente în conformitate cu normele generale, ulterior titlul putând fi executat.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 22/06/2020

Medierea - Estonia


Directiva 2008/52/EC privind medierea a fost transpusă în dreptul eston prin Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind concilierea.


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Cererea prin care se solicită ca un acord scris obținut în urma medierii să fie declarat executoriu trebuie depusă la instanța regională (maakohus) în a cărei rază teritorială s-a încheiat medierea. Puteți găsi datele de contact ale instanțelor regionale pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web dedicat instanțelor judecătorești. Taxa aferentă este de 50€.

Acordurile încheiate în cadrul unei proceduri de conciliere conduse de un avocat sau de un notar se pot autentifica, de asemenea, la notar [articolul 2 alineatele (2) și (3) din Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind concilierea]. Puteți găsi datele de contact ale notarilor accesând linkul Găsiți un notar. Taxa aferentă este de 51,13 €.

Forța executorie a acordurilor este reglementată la articolul 14 din Legea privind concilierea. Procedura prin care se conferă forță executorie acordurilor este reglementată la articolele 6271 și 6272 din Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură civilă. Notarul va autentifica acordul în conformitate cu procedura prevăzută în Legea privind legalizarea actelor juridice și îl va obliga pe debitor să consimtă imediat la executarea obligatorie.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 08/01/2021

Medierea - Irlanda


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

1. În cazul în care o instanţă în faţa căreia este introdusă o acţiune invită părţile să recurgă la mediere şi în urma acesteia rezultă, această instanţă este competentă să primească cererea de învestire cu formulă executorie.

2. În toate celelalte cazuri, autoritatea competentă pentru primirea cererilor de învestire cu formulă executorie este Master of the High Court.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 07/12/2020

Medierea - Grecia


Dreptul internPDF(312 Kb)el


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Autoritatea competentă să primească cereri în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) şi (2) din directivă este Secretariatul instanţei de prim grad de jurisdicţie, cu un singur judecător (Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου), din regiunea în care a avut loc medierea.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 02/11/2020

Medierea - Spania


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

În Spania, instanţele competente sunt cele care au aprobat acordul, în cazurile dobândirii caracterului executoriu de către acordurile rezultate în urma unei proceduri de mediere iniţiate în paralel cu un proces aflat pe rol şi instanţele de prim grad de jurisdicţie din circumscripţia locul în care a fost semnat contractul de mediere, în cazul acordurilor încheiate în urma unei proceduri de mediere.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 13/04/2020

Medierea - Franţa


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Instanțele competente să confere caracter executoriu acordurilor rezultate în urma medierii sunt cele care ar avea competența materială să judece litigiul.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăNotarii pot, în calitate de mediatori, să confere caracter executoriu acordurilor rezultate în urma medierii, atunci când primesc actul încheiat în fața acestora și îl învestesc cu formulă executorie.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 13/01/2020

Medierea - Croaţia


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

În Croația, autoritățile competente să primească cereri în temeiul articolului 6 alineatele (1) și (2) sunt:

– pentru aspectele care țin de competența instanțelor comerciale:

Trgovački sud u Zagrebu

Petrinjska 8

10000 Zagreb

tel: + 385 1 4897 222

fax: +385 1 4920 871

e-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr;

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://sudovi.pravosudje.hr/tszg/

– în celelalte cazuri:

Županijski sud u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb,

tel: +385 1 4801 111

fax: +385 1 4920 260

e.mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăzszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 23/05/2019

Medierea - Italia


Dreptul internPDF(476 Kb)it


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Având în vedere, în mod special, informaţiile solicitate în conformitate cu dispoziţiile articolului 6 alineatul (3) din Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008, se precizează că, în temeiul articolului 12 alineatul (1) din Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecretul-lege nr. 28/2010, în ceea ce priveşte litigiile transfrontaliere prevăzute la articolul 2 din directiva sus-menţionată, acordul scris este aprobat de către preşedintele instanţei judecătoreşti din raza teritorială în care acest acord trebuie executat.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 12/01/2021

Medierea - Cipru


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Republica Cipru a desemnat instanţele regionale (District Courts) ca fiind competente în cazul cererilor întemeiate pe articolul 6 alineatele (1) şi (2).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 07/09/2020

Medierea - Letonia


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

În Republica Letonia, acordurile scrise rezultate în urma medierii dobândesc caracter executoriu în urma unei proceduri care se inițiază prin depunerea unei cereri la instanțele districtuale (municipale). Acordurile scrise rezultate în urma medierii pot dobândi caracter executoriu în Letonia numai în măsura în care acest lucru este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială sau în Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, în ceea ce privește procedurile inițiate înainte de 10 ianuarie 2015.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 23/09/2020

Medierea - Lituania


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Legea privind medierea în litigiile civile din Republica Lituania, adoptată la 15 iulie 2008, atunci când un litigiu soluţionat prin intermediul medierii nu este în acelaşi timp pendinte în faţa unei instanţe, acordul poate fi prezentat unei instanţe pentru a fi aprobat, în conformitate cu procedura simplificată prevăzută în capitolul XXXIX din Codul de procedură civilă din Republica Lituania, la cererea comună a părţilor. Cererea de aprobare a acordului este prezentată instanţei districtuale în circumscripţia căreia una dintre părţi, la alegerea acestora, îşi are domiciliul sau sediul social.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 21/10/2019

Medierea - Luxemburg


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Cererea făcută în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2008/52/CE se adresează preşedintelui instanţei districtuale (Tribunal d'arrondissement) în a cărei jurisdicţie persoana împotriva căreia se cere executarea acordului de mediere îşi are domiciliul sau, în lipsa domiciliului, reşedinţa. În cazul în care persoana nu are domiciliul sau reşedinţa în Luxemburg, cererea se adresează preşedintelui instanţei districtuale (tribunal d'arrondissement) de la locul în care trebuie executat acordul de mediere.

Adrese:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 26/02/2020

Medierea - Ungaria


Dreptul internPDF(1648 Kb)hu


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Părţile pot conferi caracter executoriu conţinutului acordului lor rezultat în urma medierii. Aceştia pot solicita unei instanţe sau unui notar (közjegyző) să valideze acordul prin intermediul unei hotărâri sau să îl includă într-un act autentic (közokirat), căruia i se poate conferi caracter executoriu ulterior.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 27/03/2017

Medierea - Malta


Dreptul internPDF(146 Kb)mt


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

În conformitate cu capitolul 474 (Legea privind medierea) din Codul legislativ maltez, părțile, sau una dintre acestea, cu consimțământul expres al celeilalte părți, poate solicita ca acordul scris care rezultă în urma medierii să dobândească forță executorie în conformitate cu prevederile capitolului 12 din Codul legislativ maltez – Codul de organizare și procedură civilă. Conținutul unui astfel de acord va avea forță executorie dacă, în cazul în speță, nu contravine dreptului național. O instanță sau o altă autoritate competentă poate să confere forță executorie conținutului acordului printr-o hotărâre sau o decizie sau printr-un instrument autentic în conformitate cu legislația statului membru în care este formulată cererea. În ceea ce privește competența diferitelor instanțe, consultați capitolul 12 din Codul legislativ maltez. Autoritatea competentă este Centrul de Mediere din Malta (Ċentru ta' Medjazzjoni għal Malta), Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 14/07/2016

Medierea - Ţările de Jos


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Următoarele instanţe sau alte autorităţi sunt competente să primească cereri în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) şi (2):

I Instanţe:

 • Rechtbank Amsterdam
 • Gerechtshof Amsterdam
 • Rechtbank Den Haag
 • Gerechtshof Den Haag
 • Rechtbank Gelderland
 • Rechtbank Limburg
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • Rechtbank Overijssel
 • Rechtbank Rotterdam
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Un acord la care au ajuns părţile poate, la cererea acestora, să ia forma unui act notarial, care poate apoi dobândi caracter executoriu în Ţările de Jos în conformitate cu articolul 430 alineatul (1) din Codul de procedură civilă.

Lista cu adresele tuturor cabinetelor notariale din Ţările e Jos este disponibilă pe site-ul: Găsiţi un notar


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 06/07/2016

Medierea - Austria


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Următoarele informații sunt furnizate în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială.

Pentru ca un acord încheiat în urma unei proceduri de mediere să fie executoriu, părțile se pot prezenta la un notar, în fața căruia pot încheia acordul în mod direct sau care poate autentifica acordul, în conformitate cu articolul 54 din Codul notarilor publici (Notariatsordnung), transformându-l astfel într-un act autentic. De asemenea, în materie civilă, părțile pot ajunge la o tranzacție în fața unei instanțe districtuale (Bezirksgericht) care să aibă ca obiect conținutul acordului scris încheiat în urma unei proceduri de mediere.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 12/01/2018

Medierea - Polonia


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

În conformitate cu articolul 18313 din Codul de procedură civilă, organul competent să primească cererile de încuviințare a executării unui acord scris rezultat în urma medierii este:

- în cazul medierii judiciare: instanța sesizată;

- în cazul medierii extrajudiciare (convenționale): instanța care ar fi avut competența generală sau exclusivă pentru a soluționa cauza, astfel cum se prevede la articolele 28-30 și 38-42 din Codul de procedură civilă. Aceasta este instanța de la locul de reședință sau sediul debitorului sau, de exemplu, de la locul unde este situat bunul. Pentru raporturile dintre părinți și copii - instanța de la locul de reședință al creditorului.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 13/06/2019

Medierea - Portugalia


Dreptul internPDF(249 KB)pt


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Instanța competentă în sensul articolului 6 alineatul (3) din Directiva privind medierea este instanța care are competență pe fond, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Legea nr. 29/2013 privind principiile generale aplicabile medierii în Portugalia și cu cadrul juridic privind medierea civilă și comercială, mediatorii și medierea.

Articolele 64 și 65 din Codul de procedură civilă cuprind norme de competență materială. Articolul 64 prevede că instanțele judecătorești sunt competente în cazurile neatribuite unor alte tipuri de organisme și articolul 65 prevede că legile privind organizarea judiciară stabilesc cazurile care, din punct de vedere material, se încadrează în sfera de competență a instanțelor judecătorești și a secțiilor specializate.

Cadrul juridic privind organizarea judiciară este format din Legea nr. 62/2013 din 26 august 2013, cu modificările ulterioare, și Decretul-lege nr. 49/2014 din 27 martie 2014, cu modificările ulterioare.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 21/09/2020

Medierea - România


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Conform art. 58 și 59 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, când părțile aflate în conflict au ajuns la o înțelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimțite de acestea și care are valoarea unui înscris sub semnătură privată. De regulă, acordul este redactat de către mediator, cu excepția situațiilor în care părțile și mediatorul convin altfel.

Acordul părților nu trebuie să cuprindă prevederi contrare legii și ordinii publice. În condițiile în care legea impune îndeplinirea unor condiții de fond și formă, legalitatea acordului de mediere poate fi verificată și atestată fie de avocații părților sau de către un notar public, în situația în care acestea au fost asistate pe parcursul procedurii de mediere, fie de un alt avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părților.

Acordul de mediere verificat și atestat de către avocații părților, de către notarul public sau de către un avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părților este titlu executoriu.

În cazul în care conflictul mediat vizează transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum și al altor drepturi reale, partaje și cauze succesorale, sub sancțiunea nulității absolute, acordul de mediere redactat de către mediator va fi prezentat notarului public sau instanței de judecată, pentru ca acestea, având la bază acordul de mediere, să verifice condițiile de fond și de formă prin procedurile prevăzute de lege și să emită un act autentic sau o hotărâre judecătorească, după caz, cu respectarea procedurilor legale. Acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la îndeplinirea condițiilor de fond și de formă, notarul public sau instanța de judecată, după caz, putându-le aduce modificările și completările corespunzătoare cu acordul părților. Mediatorul este ținut de aceste obligații și în cazul în care prin acordul de mediere se constituie, se modifică sau se stinge orice drept real imobiliar. Aceste obligații se aplică în toate situațiile în care legea impune, sub sancțiunea nulității, îndeplinirea unor condiții de fond și de formă. În cazul în care legea impune îndeplinirea condițiilor de publicitate, notarul public sau instanța de judecată va solicita înscrierea contractului autentificat, respectiv a hotărârii judecătorești în Cartea Funciară.

Înțelegerea părților are caracter obligatoriu pentru ele.

Părțile pot solicita notarului public autentificarea înțelegerii lor. Actul întocmit de notarul public prin care se autentifică înțelegerea din acordul de mediere, are putere de titlu executoriu. Dacă acordul de mediere se referă la o cauză succesorală și a intervenit înainte de eliberarea certificatului de moștenitor, competența aparține notarului public, conform legii.

Părțile se pot înfățișa la instanța judecătorească pentru a cere să se dea o hotărâre care să consfințească înțelegerea lor. Competența aparține fie judecătoriei în a cărei circumscripție își are domiciliul sau reședința ori, după caz, sediul oricare dintre părți, fie judecătoriei în a cărei circumscripție se află locul unde a fost încheiat acordul de mediere. Hotărârea prin care instanța încuviințează înțelegerea părților se dă în camera de consiliu și constituie titlu executoriu, dispozițiile art. 438 - 441 din C.pr.civ. . aplicându-se în mod corespunzător.

Conform art. 63 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care litigiul a fost soluționat pe calea medierii, instanța va pronunța, la cererea părților, cu respectarea condițiilor legale, o hotărâre prin care se încuviințează învoiala părților (tranzacție), art. 438 - 441 din C.pr.civ. aplicându-se în mod corespunzător. Tranzacția va fi încheiată în formă scrisă și va alcătui dispozitivul hotărârii. Hotărârea de expedient pronunțată conform prevederilor prezentei legi constituie titlu executoriu.

Instanțele sau autoritățile competente, în conformitate cu art. 6 alin. 3 din Directiva, să primească cererile sus-menționate în conformitate cu alineatele 1 și 2 sunt: judecătoria; tribunalul; curtea de apel; Înalta Curte de Casație și Justiție.

Lista mediatorilor și notarilor publici este publicată pe site-ul e-justice:

 • cum găsesc un mediator? aici
 • cum găsesc un notar public? aici

 


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 01/07/2020

Medierea - Slovenia


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

În conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Legea privind medierea în materie civilă şi comercială (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 56/2008 din 6 iunie 2008), părţile pot conveni ca acordul privind soluţionarea unui litigiu să ia forma unui act notarial executoriu imediat, a unei tranzacţii judiciare sau a unei decizii de arbitraj bazate pe un acord.

1. Redactarea unui act notarial executoriu imediat:

Notarii sunt responsabili de redactarea actelor notariale executorii imediat (articolele 2 şi 3 din Legea notarilor, Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 2 / 2007 – a treia versiune oficială consolidată, cu modificările ulterioare din Monitorul Oficial nr. 33/2007 şi nr. 45/2008).

Informaţii actualizate privind notarii pot fi obţinute de la Camera notarilor din Slovenia (Linkul se deschide într-o fereastră nouăNotarska zbornica Slovenije).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 30/01/2017

Medierea - Slovacia


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Autoritățile competente să primească cereri în temeiul articolului 6 alineatele (1) și (2) din directivă sunt următoarele, astfel cum se prevede la articolul 68a din Legea nr. 97/1963 privind dreptul internațional privat și normele de procedură, astfel cum a fost modificată, sub rezerva îndeplinirii condițiilor stabilite în lege:

(a) în materie matrimonială - Krajský súd v Bratislave (Curtea Regională din Bratislava);

(b) instanța districtuală competentă de la locul de reședință al copilului sau, în lipsă, instanța districtuală în a cărei arie de competență se află reședința actuală a copilului. În lipsă, autoritatea competentă în materie de încredințare a minorilor sau de drept de vizită este Okresný súd Bratislava I (instanța districtuală Bratislava I);

(c) instanța competentă să dispună executarea unei hotărâri sau să emită autorizarea de executare, dacă aceasta nu este competentă în temeiul literei (b). În cazul hotărârilor care nu necesită executare, autoritatea competentă este instanța ordinară a persoanei față de care trebuie recunoscută hotărârea; în caz contrar, autoritatea competentă este Tribunalul districtual Trnava.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 27/04/2020

Medierea - Finlanda


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Instanţa competentă

Acordul la care se face referire în acest capitol poate dobândi caracter executoriu la instanţa districtuală în circumscripţia căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa permanentă una dintre părţi. În cazul în care niciuna dintre părţi nu are domiciliul sau reşedinţa permanentă în Finlanda, instanţa competentă este instanţa districtuală din Helsinki. Informaţii despre instanţele districtuale competente sunt disponibile în format electronic pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html, administrat de către Ministerul Justiţiei.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 04/01/2021

Medierea - Suedia


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Autorităţile competente în conformitate cu articolul 6.3: instanţele districtuale (tingsrätterna). Competenţa depinde de locul în care se încheie acordul de mediere. Dacă nu există nicio instanţă competentă în conformitate cu această regulă, de exemplu atunci când acordul este încheiat în afara Suediei, este competentă instanţa districtuală din Värmland. Cererea de încuviinţare a executării se depune la instanţa districtuală competentă în circumscripţia în care una dintre părţi îşi are reşedinţa obişnuită.

În cazul în care niciuna dintre părţi nu îşi are reşedinţa obişnuită în Suedia, este competentă instanţa districtuală din Värmland.

Värmlands tingsrätt
Adresă: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Tel: + 46 (0)54 14 84 00 
Fax: + 46 (0)54 18 47 35 
Email: varmlands.tingsratt@dom.se


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 26/10/2020

Medierea - Anglia şi Ţara Galilor


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Dacă doriți să conferiți forță executorie în Anglia și în Țara Galilor conținutului unui acord de mediere cu elemente transfrontaliere din UE care nu a mai fost declarat executoriu într-un alt stat membru al UE, ar trebui să depuneți o cerere în acest sens, în conformitate cu procedura prevăzută, după cum urmează:

 • dacă sunteți parte într-o procedură pendinte pe rolul unei instanțe din Anglia și Țara Galilor care se referă la aspectele care au făcut obiectul medierii, cererea trebuie depusă la acea instanță;
 • dacă nu sunteți parte într-o procedură pendinte pe rolul unei instanțe din Anglia și Țara Galilor, iar medierea are ca obiect aspecte civile și comerciale (dar excluzând aspecte legate de dreptul familiei), cererea de învestire cu formulă executorie se depune la Înalta Curte sau la oricare dintre instanțele enumerate mai jos care se ocupă de aspecte civile, competentă în privința procedurilor conexe, dacă au fost inițiate astfel de proceduri în locul medierii. De exemplu, cererea se poate depune la instanța locală din circumscripția în care își au reședința una sau mai multe părți, sau, în cazul în care medierea are ca obiect un teren, la instanța din circumscripția în care este situat terenul;
 • dacă nu sunteți parte într-o procedură pendinte pe rolul unei instanțe din Anglia și Țara Galilor iar medierea are ca obiect un aspect de dreptul familiei, cererea se depune la o instanță care se ocupă de aspecte de dreptul familiei, competentă în privința procedurilor conexe, dacă au fost inițiate astfel de proceduri în locul medierii. Întrucât competența în materie de dreptul familiei diferă foarte mult în funcție de litigiu/conținutul acordului, părțile interesate ar trebui să se adreseze direct instanței locale din circumscripția în care una sau mai multe părți își au reședința. în mod alternativ, părțile interesate pot dori să solicite consultanță juridică cu privire la instanța corespunzătoare unui avocat specializat în dreptul familiei în Anglia și Țara Galilor.

Dacă doriți să conferiți forță executorie în Anglia și în Țara Galilor conținutului unui acord de mediere cu elemente transfrontaliere din UE care a fost declarat executoriu într-un alt stat membru al UE, ar trebui să depuneți o cerere în acest sens, în conformitate cu procedura prevăzută, după cum urmează:

 • în materie civilă și comercială (și nu de dreptul familiei), Regulamentul (CE) nr. 1215/2012 al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială (reformare), iar cererea se depune doar la Înalta Curte de Justiție;
 • în legătură cu aspectele ce țin de dreptul familiei:
 1. Regulamentul (CE) nr. 1215/2012 al Consiliului din 12 decembrie 2012 menționat anterior și/sau
 2. Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești;

O listă actualizată a instanțelor competente poate fi găsită la linkul: Linkul se deschide într-o fereastră nouăGăsirea unei instanțe


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 12/04/2016

Medierea - Irlanda de Nord


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Dacă doriți să conferiți forță executorie în Irlanda de Nord conținutului unui acord de mediere ar trebui să depuneți o cerere în acest sens, în conformitate cu procedura prevăzută, după cum urmează:

 • dacă nu ați inițiat încă o acțiune în instanță, cererea pentru conferirea caracterului executoriu unui acord rezultat din mediere se depune la Înalta Curte sau oricare dintre celelalte instanțe judecătorești (a se vedea linkul).
 • dacă există însă proceduri pendinte pe rolul unei instanțe din Irlanda de Nord, cererea pentru conferirea caracterului executoriu unui acord rezultat din mediere se depune la acea instanță.

O listă a instanțelor poate fi găsită la Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul instanțe judecătorești


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 25/02/2019

Medierea - Scoţia


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Regulamentele din 2011 privind medierea în litigiile transfrontaliere transpun în dreptul Scoției Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială. În conformitate cu această directivă, acordurile încheiate în urma medierii în statele membre vor avea caracter executoriu. Regulamentele scoțiene se aplică litigiilor „transfrontaliere” (adică litigiilor în care cel puțin una dintre părți își are domiciliul sau reședința obișnuită într-un alt stat membru decât cel al celeilalte părți), în anumite materii civile și comerciale.

Dacă doriți să conferiți forță executorie în Scoția conținutului unui acord de mediere ar trebui să urmați una dintre următoarele proceduri:

• fie sesizați Court of Session sau Sheriff Court pentru a valida acordul rezultat în urma medierii, conferindu-i acestuia efectele unei hotărâri judecătorești,

• fie, acordurile scrise – care dovedesc înțelegerea la care s-a ajuns - pot fi înregistrate în Books of Council and Session sau în Sheriff Court Books (registre publice). Dacă doriți să înregistrați acordului în Books of Council and Session, trebuie să introduceți o cerere în acest sens la grefierului registrelor din Scoția (Keeper of the Registers of Scotland). Pentru mai multe informații privind Books of Council and Session, faceți clic aici. În cazul în care un acord este înregistrat pentru a fi executat, acesta devine un act autentic.

Acordurile care au fost aprobate de instanță sau înregistrate într-una din procedurile expuse anterior au forță executorie în alte state membre ale UE.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 17/02/2020

Medierea - Gibraltar


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Cererile pentru conferirea caracterului executoriu unui acord rezultat din mediere se depun la grefa Curţii Supreme:

Supreme Court of Gibraltar
277 Main Street
Gibraltar
Telefon: + 350 2007 8808
Fax: + 350 2007 7118


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 20/03/2017