Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medierea - Estonia


Directiva 2008/52/EC privind medierea a fost transpusă în dreptul eston prin Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind concilierea.


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Estonia

Mediere


Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Cererea prin care se solicită ca un acord scris obținut în urma medierii să fie declarat executoriu trebuie depusă la instanța regională în a cărei rază teritorială s-a încheiat medierea.

În anumite cazuri, notarii sunt, de asemenea, competenți să certifice acordurile rezultate în urma medierii, în scopul de a le conferi caracter executoriu. Puteți găsi datele de contact ale notarilor accesând linkul Găsiți un notar.

În cazul în care aspectele care fac obiectul litigiului vizează minori, pot fi sesizate autoritățile locale, care vor îndruma părțile, dacă este cazul, către serviciile de mediere familială finanțate de autoritățile locale.

http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

În conformitate cu Legea privind concilierea, medierea nu este gratuită. Taxa stabilită pentru mediere face obiectul unui acord între mediator și părțile implicate. Conform datelor pe site-ul asociației mediatorilor, în 2013, medierea familială a costat 60 EUR pe sesiune. Costurile medierii sunt suportate în mod egal de către părți.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 22/05/2019