Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediácia - Estónsko


Smernica o mediácii 2008/52/ES sa transponovala do estónskeho práva prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o mediácii.


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Estónsko

Mediácia


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Žiadosť o dosiahnutie vykonateľnosti obsahu písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie, sa musí predložiť miestnemu súdu, v ktorého jurisdikcii prebiehala mediácia. V niektorých prípadoch môže notár schváliť dohodu, ktorá je výsledkom procesu mediácie, a vtedy sa stáva vykonateľnou. Kontaktné údaje na notárov nájdete po kliknutí na odkaz „Ako nájsť notára“.

Ak účastníci vedú spor vo veciach týkajúcich sa detí, môžu sa obrátiť na miestne orgány, ktoré ich odkážu na mediačné služby pre rodiny financované miestnymi orgánmi pod podmienkou, že sú tieto služby potrebné. http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Podľa zákona o mediácii nie je mediácia bezplatná – poplatok za mediáciu je predmetom dohody medzi mediátorom a zúčastnenými stranami. Podľa údajov na webovej lokalite Združenia mediátorov v roku 2013 stálo jedno stretnutie v rámci rodinnej mediácie 60 EUR. Náklady na mediáciu si strany sporu delia rovným dielom.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 22/05/2019