Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mirenje - Engleska i Wales


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

United Kingdom England and Wales

Mediation


Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Ako tražite izvršenje prekograničnog sporazuma o mirenju u Engleskoj i Walesu koji prethodno nije proglašen izvršivim u nekoj drugoj državi članici EU-a, potrebno je podnijeti zahtjev u skladu s postupcima u nastavku.

• Ako sudjelujete u sudskom postupku koji se vodi u Engleskoj i Walesu i koji je povezan s predmetom mirenja, zahtjev podnosite istom sudu.

• Ako ne sudjelujete u sudskom postupku koji se vodi u Engleskoj i Walesu i postupak mirenja se odnosi na građanski i trgovački predmet (ali ne i na obiteljski predmet), zahtjev za proglašenje izvršivosti sadržaja predmetnog sporazuma o mirenju podnosite visokom sudu ili drugom sudu s popisa u nastavku za koji je navedeno da rješava „građanske” predmete i koji bi bio nadležan za povezane postupke u slučaju da su takvi postupci (prije nego postupci mirenja) pokrenuti. Primjerice, zahtjev biste mogli podnijeti sudu u mjestu boravišta jedne ili više stranaka ili, ako se predmet mirenja odnosi na zemljište, sudu nadležnom za okrug u kojem se nalazi zemljište.

• Ako ne sudjelujete u sudskom postupku koji se vodi u Engleskoj i Walesu i postupak mirenja se odnosi na obiteljski predmet, zahtjev podnosite sudu za koji je navedeno da rješava „obiteljske” predmete i koji bi bio nadležan za povezane postupke u slučaju da su takvi postupci (prije nego postupci mirenja) pokrenuti. Budući da je pitanje sudske nadležnosti u obiteljskim predmetima često povezano sa sporovima/sadržajem sporazuma, zainteresirane strane bi upite trebale upućivati sudu u mjestu boravišta jedne ili više stranaka. Alternativno, zainteresirane strane pravne savjete o odgovarajućem sudu mogu zatražiti od odvjetnika koji se bave obiteljskim pravom u Engleskoj i Walesu.

Ako tražite izvršenje prekograničnog sporazuma o mirenju u Engleskoj i Walesu koji je prethodno proglašen izvršivim u nekoj drugoj državi članici EU-a, potrebno je podnijeti zahtjev u skladu s postupcima koji su:

za građanske i trgovačke predmete (s izuzetkom obiteljskih predmeta) utvrđeni u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1215/2012 od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena). Zahtjev se može podnositi samo Visokom sudu pravde;

za obiteljske predmete

i. utvrđeni u prethodno navedenoj Uredbi Vijeća (EZ) br. 1215/2012 od 12. prosinca 2012. i/ili

ii. u Uredbi Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću.

Ažurirani popis nadležnih sudova dostupan je na sljedećoj poveznici: Pretraživač sudova


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 12/04/2016