Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Közvetítés (mediáció) - Anglia és Wales


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

United Kingdom England and Wales

Mediation


10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

Amennyiben másik EU-tagállamban korábban végrehajthatóvá nem nyilvánított, határokon átnyúló, közvetítés eredményeként létrejött megállapodást kíván Angliában vagy Walesben végrehajtatni, akkor ezt az alábbi eljárás szerint kell kérelmeznie:

• Ha Ön peres fél a közvetítés tárgyát képező jogvitához kapcsolódó, angliai vagy walesi bíróság előtt folyó eljárásban, akkor a kérelmet az adott bírósághoz kell benyújtania.

• Ha Ön nem peres fél a közvetítés tárgyát képező jogvitához kapcsolódó, angliai vagy walesi bíróság előtt folyó eljárásban, és a közvetítés polgári és kereskedelmi ügyet érint (a családjogi ügyek nem tartoznak ide), akkor a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás végrehajthatóvá nyilvánítását vagy a Felsőbíróságnál (High Court) vagy az alábbi linken felsorolt egyéb, polgári ügyekkel foglalkozóként megjelölt bíróságok közül azoknál kérelmezheti, amelyek egy vonatkozó ügyben joghatósággal rendelkeznének, amennyiben e vonatkozó ügyben eljárás (nem pedig közvetítés) indult volna. Benyújthatja például a kérelmet az egyik fél vagy több fél lakóhelye/székhelye szerint illetékes bírósághoz vagy – amennyiben a közvetítés tárgyát képező ügy földtulajdonnal kapcsolatos – az ingatlan helye szerint illetékes kerületi bírósághoz.

• Ha Ön nem peres fél a közvetítés tárgyát képező jogvitához kapcsolódó, angliai vagy walesi bíróság előtt folyóeljárásban, és a közvetítés családjogi ügyet érint, akkor a kérelmet a linken felsorolt, családjogi ügyekkel foglalkozóként megjelölt bíróságok közül azokhoz nyújthatja be, amelyek egy vonatkozó ügyben joghatósággal rendelkeznének, amennyiben e vonatkozó ügyben eljárás (nem pedig közvetítés) indult volna. Mivel a bírósági joghatóság kérdése családjogi ügyekben meglehetősen szorosan összefügg a jogvita, illetve a megállapodás tartalmával, az érdekelt feleknek célszerű az egyik fél vagy több fél lakóhelye szerint illetékes valamely bíróságnál tájékoztatást kérniük. Az érdekelt felek angliai vagy walesi családjogi ügyvédtől is kérhetnek jogi tanácsot a megfelelő bíróság kiválasztásához.

Amennyiben másik uniós tagállamban korábban végrehajthatóvá nyilvánított, határokon átnyúló, közvetítés eredményeként létrejött megállapodást kíván Angliában vagy Walesben végrehajtatni, akkor ezt:

Polgári és kereskedelmi (nem családjogi) ügyek esetében a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 12-i 1215/2012/EK tanácsi rendeletben (átdolgozás) meghatározottak szerint kell kérelmeznie, és a kérelmet csak a Felsőbírósághoz (High Court of Justice) kell benyújtania;

Családjogi ügyek esetében:

i. Az említett, 2012. december 12-i 1215/2000/EK tanácsi rendeletben; és/vagy

ii. a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározottak szerint kell kérelmeznie.

Az illetékes bíróságok legfrissebb listája az alábbi linken található: Court and Tribunal Finder (Bírósági és törvényszéki kereső)


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 12/04/2016