Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Διαμεσολάβηση - Εσθονία


Η οδηγία 2008/52/EΚ για τη διαμεσολάβηση μεταφέρθηκε στο εσθονικό δίκαιο με τον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτην πράξη Διαμεσολάβησης.


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Εσθονία

Διαμεσολάβηση


Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Η αίτηση να κηρυχθεί εκτελεστό το περιεχόμενο έγγραφης συμφωνίας που προκύπτει από διαμεσολάβηση κατατίθεται στο τοπικό δικαστήριο («maakohus») στην περιφέρεια του οποίου έλαβε χώρα η διαμεσολάβηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επικύρωση της συμφωνίας που προκύπτει από διαμεσολάβηση μπορεί να γίνει από συμβολαιογράφο, οπότε και καθίσταται εκτελεστή. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας συμβολαιογράφων ανοίγοντας τον σύνδεσμο «Εξεύρεση συμβολαιογράφου».

Εάν αντικείμενο της διαφοράς των μερών είναι υποθέσεις που αφορούν τέκνα, μπορεί να υποβληθεί αίτηση στις τοπικές αρχές. Αυτές θα παραπέμψουν τα μέρη σε υπηρεσίες οικογενειακής μεσολάβησης, το κόστος των οποίων αναλαμβάνουν οι τοπικές αρχές, εφόσον οι εν λόγω υπηρεσίες είναι αναγκαίες. http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Βάσει του νόμου περί συμβιβασμού, η διαμεσολάβηση δεν παρέχεται δωρεάν. Τα σχετικά τέλη συμφωνούνται μεταξύ των διαμεσολαβητών και των εμπλεκόμενων μερών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Ένωσης Διαμεσολαβητών, το 2013 η οικογενειακή διαμεσολάβηση κόστιζε 60 ευρώ ανά συνεδρία. Το κόστος της διαμεσολάβησης κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των μερών.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/05/2019