Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tarpininkavimas - Estija


Mediacijos direktyva 2008/52/EB į Estijos teisę perkelta Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTaikinimo įstatymu.


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Estija

Mediacija


10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Prašymas, kad tarpininkavimo būdu pasiektas rašytinis susitarimas būtų privalomai vykdomas, pateikiamas apygardos teismui, kuriam pagal teritoriją priklausančioje jurisdikcijoje buvo vykdomas tarpininkavimas. Tam tikrais atvejais notaras gali patvirtinti tarpininkaujant pasiektą susitarimą, ir jis tampa vykdytinas. Notarų kontaktinius duomenis rasite spustelėję ant nuorodos Rasti notarą.

Kai su šalių ginčais yra susiję vaikai, šalys gali kreiptis į vietos valdžios institucijas, o jos jas nukreipia į šeimos tarpininkavimo tarnybas, kurias finansuoja vietos valdžios institucijos (jei tokių tarnybų paslaugų reikia). Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Pagal Taikinimo įstatymą tarpininkavimas yra mokamas; tarpininkavimo mokestis nustatomas tarpininko ir susijusių šalių susitarimu. Tarpininkų asociacijos svetainėje nurodyta, kad šeimos tarpininkavimo paslauga kainuoja 70 EUR už seansą. Tarpininkavimo išlaidos padalijamos po lygiai abiem šalims.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 21/01/2020