Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Starpniecība - Igaunija


Mediācijas direktīva 2008/52/EK ir transponēta Igaunijas tiesību aktos, izmantojot Saite atveras jaunā logāSamierināšanas likumu.


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Igaunija

Mediācija


10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas igauņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Lūgums par mediācijas procesā panāktu rakstveida izlīguma atzīšanu par izpildāmu ir jāiesniedz tajā apgabaltiesā, kuras jurisdikcijā tika īstenota mediācija. Dažos gadījumos notārs var apstiprināt mediācijas procesā panāktu izlīgumu, un tad tas kļūst izpildāms. Notāru kontaktinformāciju Jūs varat atrast, noklikšķinot uz saites “Atrast notāru”.

Ja pušu strīda priekšmets ir saistīts ar bērniem, viņi var vērsties pie vietējām iestādēm, kas tās nosūtīs pie ģimenes mediācijas pakalpojumu sniedzējiem, ko finansē vietējās iestādes, ar nosacījumu, ka ir nepieciešamība pēc šiem pakalpojumiem. Saite atveras jaunā logāhttp://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Saskaņā ar Samierināšanas likumu mediācija nav bezmaksas; mediācijas maksu nosaka izlīgumā starp starpnieku un iesaistītajām pusēm. Saskaņā ar Mediatoru asociācijas tīmekļa vietnes datiem ģimenes lietu mediācija maksā EUR 70 par seansu. Mediācijas izmaksas tiek vienlīdzīgi sadalītas starp pusēm.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 21/01/2020